100-Kasa Hesabı

100-Kasa Hesabı

10-DÖNEN VARLIKLAR / 100-KASA


Bu hesap işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL karşılığının izlenmesi için kullanılır.

İşleyişi;

Tahsil olunan para tutarları, hesaba borç, ödemeler ve bankaya yatırılan tutarlar alacak kaydedilir.

Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur, bakiye vermez. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.


BÜYÜK DEFTER KAYITLARI:

100-KASA
Borç Alacak
Artışlar ( + ) Azalışlar ( – )
Bakiye (+ )

ALT HESAPLAR (Seviye veya Kırılımlar):

Merkez ve şubelere, döviz cinslerine, statüsüne göre alt hesaplar açılabilir.

100 Kasa

100.01. Merkez kasa

101.01.001 TL Kasa

101.01.002 USD kasa..