101- Alınan Çekler

101- Alınan Çekler

10-DÖNEN VARLIKLAR / 101-ALINAN ÇEKLER


Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.

İŞLEYİŞİ:

Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç,bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.

BÜYÜK DEFTER KAYITLARI:

101-ALINAN ÇEKLER
Borç Alacak
Artışlar ( + ) Azalışlar ( – )
Bakiye (+ )

ALT HESAPLAR Seviye veya Kırılımlar):

Döviz cinsine, verildiği bankaya vb. durumlara göre alt hesaplar açılabilir

101 Alınan Çekler

101.01 Portföydeki Çekler

101.02 Bankaya Tahsile Verilen Çekler

101.03 Bankaya Teminata Verilen Çekler


Örnek Kayıtlar: