102-Bankalar

102-Bankalar

10-DÖNEN VARLIKLAR / 101-BANKALAR


Bu hesap işletmece yutiçi veya yurt dışı banka ve benzeri finansman kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlnmesini kapsar.

[alert-warning]İŞLEYİŞİ:[/alert-warning]

Bankaralara para olarak veya hesaben yarırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

[alert-warning]BÜYÜK DEFTER KAYITLARI:[/alert-warning]

101-BANKALAR
Borç Alacak
Artışlar ( + ) Azalışlar ( – )
Bakiye (+ )

[alert-warning]ALT HESAPLAR Seviye veya Kırılımlar):[/alert-warning]

Mevduat Döviz cinsine, banka adına, şubesine, banka hesabına, yurtiçi veya yurt dışı olmasına göre farklı alt seviye hesaplar açılabilir.

102 Bankalar

102.01. A Bank

102.01.001 TL Hs

102.01.002 USD Hs