103-Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)

103-Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)

10-DÖNEN VARLIKLAR / 103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)


İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.

[alert-warning]İŞLEYİŞİ:[/alert-warning]

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, 102-Bankalar Hesabına alacak kaydedilir.

Düzenleyeyici bir hesptır hesabın yanındaki (-) işareti bu anlama gelir. Aktif grubunda yer almasına rağmen pasif karekterli bir hesaptır. Alacak Bakiyesi verir yada sıfır olur yani bakiye vermez. Dönem sonlarında hesabın alacağında bakiye olması demek ileri vadeli çek ödemesi veya emri olması anlamına gelir.

Dönem sonlarında alacak bakiyesi tutarı 321-Borç Senetleri Hesabı Alacağına devredilerek kapatılır ve yeni dönem açılışı ile tekrar bu hesabın alacağına alınır. Çekte vade olmaz görüşünden hareketle yapılan bu kayıt muhasebede Özün Önceliği ilkesi gereğidir.

[alert-warning]BÜYÜK DEFTER KAYITLARI:[/alert-warning]

103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
Borç Alacak
Azalışlar ( – ) Artışlar ( + )
Bakiye (- )

[alert-warning]ALT HESAPLAR Seviye veya Kırılımlar):[/alert-warning]

Çek durumıuna düzenlenmesi ve verilmesi amacına döviz cinsine ve varsa vadesine göre sıflandırmalar ve farklı kombinasyonlar yapılabilr.

  • 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
  • 103.01. Verilen (Keşide Edilen) Çeklr
  • 103.02 Ödeme Emirleri
  • 103.03 Teminata Verilen Çekler
  • 103.04 Hatır Çekleri
  • 103.05 A Bank Verilen Çekler
  • 103.06 Kasım 20… Vadeli Çekler