Net Asgari Ücret 1.644,19 TL

Net Asgari Ücret 1.644,19 TL

Yazının başlığı sizi şaşırtmasın, bu tür başlıklar görsel basında özellikle internet haberlerinde sıkça kullanılan bir yöntem, konunun içeriğini tam yansıtmayan yanıltıcı ve aldatıcı haber başlıkları ile sayfa hitini artırmak, reklam ve diğer gelirlerden daha fazla pay kapmak, okuyucuyu sitede de biraz daha fazla tutmak için uygulan ve aslında hiçte etik olmayan bir yöntem. O kadar sık kullanılıyor ki internette bununla ilgili kampanyalar bile başlatılmış durumda. Eminim sizde bu tür içeriklerle karşılaşmış ve aynı tecrübeyi yaşamışsınızdır.

  Ama hemen izah edeyim yazının başlığı çokta yanlış değil okudukça hak vereceğinize inanıyorum.

 Konumuzun özü itibari ile asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. (Kaynak wikipedia) olarak tanımlayabiliriz.

  30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı tebliğinde belirtildiği üzere İşçinin bir günlük çalışma karşılığı asgari ücretinin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında 59,25 (Ellidokuz Yirmibeş) TL olarak tespit edilmesine karar verilmiş ve uygulamaya geçmiştir. Komisyonun açıkladığı bu rakam brüt ücret olup hiçbir kesintiye uğramamış halidir.

  Ülkemizde işçi ve işveren arasında yapılan hizmet akitlerinde brüt ücret pek yaygın bir uygulama olmadığı ve ücretlilerin büyük bir çoğunluğunun da asgari ücret üzerinden çalıştıkları düşünüldüğünde işçi için ücretin brüt açıklanması pek anlamlı ve açıklayıcı olmamaktadır. İşçi için eline geçecek yani alacağı net ücret daha önemlidir. Oysa brüt maaş – net maaş ayrımı konusunda yeterince bilgi sahibi olunmaması bazı hak ihlallerini de beraberinde getirmekte ve çalışan açısından kayıplara yol açmaktadır.

  Asgari Ücret üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri, damga vergisi ve brüt maaşın net maaşa evrilmesinde en büyük etken gelir vergisi gibi yasal kesintiler uygulanmakta bu kesintiler sonunda işçinin alacağı net maaş belirlenmektedir.

  Bunun yanı sıra yapılacak bu kesintiler için çalışanın statüsüne göre farklı oranlar uygulanabilmekte istisna ve muafiyetler uygulanabilmektedir. Sonuç olarak ta ortaya çıkan net ücretler farklılıklar gösterebilmektedir.

  İşçinin Sosyal Güvenlik Kurumu açısından tabi olduğu kanun (Normal Çalışan, Emekli Çalışan), Çırak, Stajyer, olması gelir vergisinden muaf veya istisna kazançları olması açıklanan brüt asgari ücret üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır.

  Örnek verelim Normal Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışan İşçi için 2017 Yılı Net Asgari Ücret AGİ hariç 1.270,15 TL iken Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ödeyerek çalışan Emekli 1.384,07 TL net maaş alır. Ayrıntıları aşağıdaki Tablodan inceleyebilirsiniz.

Ücret Ve Kesintiler Normal – Ücret
Hesaplama Bilgileri
Emekli – Ücret
Hesaplama Bilgileri
Brüt Ücret 1.777,50 1.777,50
Sosyak Güvenlik kesintileri 266,63 133,31
Gelir Vergisi Kesintileri 226,63 246,63
Damga Vergisi 13,49 13,49
Toplam Kesintiler 506,75 393,43
Net Maaş (AGİ Hariç) 1270,75 1.384,07

  Yine Başka bir örnek: Konut kapıcılarının alacağı ücret Normal Tüm Sigorta Kollarına Tabi çalışan Kapıcı net maaşı 1.510,87 TL İken Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ödeyerek çalışan Emekli Kapıcı net maaşı yazımızın başlığını işgal eden 1.644,19 TL olmaktadır.

Ücret Ve Kesintiler Normal – Ücret
Hesaplama Bilgileri
Emekli – Ücret
Hesaplama Bilgileri
Brüt Ücret 1.777,50 1.777,50
Sosyak Güvenlik kesintileri 266,63 133,31
Gelir Vergisi Kesintileri
Damga Vergisi
Toplam Kesintiler 266,63 133,31
Net Maaş (AGİ Hariç) 1.510,87 1.644,19

Yukarıda verdiğimiz örneklerin dışında birçok vergi istisnası ve muafiyeti de söz konusu olabilmektetir. Asgari Geçim İndirimi uygulaması bile başlı başına net asgari ücret tutarında değişikliklere neden olmaktadır.

  Sonuç olarak yararlanabileceğiniz tüm gelir vergisi istisnaları ve muafiyetleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız veya bu konularda bir uzmandan yardım alabilir aylık ücret bordrolarınızı incelemesi için talepte bulunabilirsiniz.


1e1Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç