193-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

193-Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar