2017 De Asgari Ücretli; Yılın 160 Gününü Devlete Çalıştı..

2017 De Asgari Ücretli; Yılın 160 Gününü Devlete Çalıştı..

  Yazının başlığı size abartılı gelmesin.. durum aslında iddaa ettiğimden daha vahim.. Ücretli çalışan vatandaşın üzerindeki vergi yükünü anlatabilmek için çok basit ama anlamlı birkaç basit hesaplama yeterli.

Asgari Ücret Vergi Kesintileri;

2017 Yılı Brüt Asgari  ücret 1.777,50 TL
Yıllık Kazanç Tutarı (1.777,50 X 12) 21.330,00 TL

  Ücretlinin 21.330,00 TL lik kazancı daha cebine girmeden işveren tarafından vergi sorumlusu sıfatıyla ve tevkifat yöntemi usulü ile önce sosyal güvenlik kurumu ödemeleri için sonra da kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yaparak vergi ve prim tutarı olarak devlete ödeniyor.

Yıllık SGK Prim Tutarı 3.199,50 TL
Gelir Vergisi Kesintisi 2.976,10 TL

  Hakkını yemeyelim işte burada devlet alacağı gelir vergisi tutarının bir kısmından vazgeçiyor. Uygulamanın adı Asgari Geçim İndirimi (AGİ)


Durumu daha vahim yapanda aslında yine bu noktada. Ülkemizde ücret üzerinden alınan gelir vergisi artan oranlı olarak hesaplanıyor.. ücret arttıkça ödenecek vergide artıyor. (%15 ten %35 e kadar)

Vazgeçilen Gelir Vergisi AGİ (-) 1.597,20 TL
Damga Vergisi Kesintisi 134.91 TL

  Asgari ücretlinin doğrudan ödediği vergi tolamı 4.713,31 TL (Kazancının %22 si.)

Cebine Giren 15.019,49 TL

  Buraya kadar anlattığım kesintilerin tamamı doğrudan vergiler ve aslında vatandaş olarak bunu pek umursamıyoruz çünkü hissetmiyoruz. Biz daha çok cebimize girenle ilgilileniyoruz.


  Peki gerçekte öylemi garabetin büyüğüde ve daha vahimi de bu kısımda başlıyor. Elektrikten akaryakıta, doğalgazdan iletişime, yiyecekten giyeceğe, sigaradan içkiye otomobilden beyaz eşyaya tüm tüketim maddelerinin üzerine bindirilen ÖTV, ÖİV ve KDV gibi dolaylı vergiler işte bu sınıfın yani asgari ücretlinin, işçinin, emekçinin omzunda.

Türkiyede toplanan vergilerin %70 ini yukarıda bahsettiğim bu vergiler oluşturuyor ve cebimize girdiğini düşündüğümüz 15.019.49 TLnin en az %32 sini de bu vergilere harcıyoruz. Bu da cebimize kaldığını düşündüğümüz tutarın 4.800,00 TL si. (Cebe girenin % 32 si)

Doğrudan Ödenen Vergi Tutarı 4.713,31 TL
Dolaylı Ödenen Vergi Tutarı 4.800,00 TL
TOPLAM VERGİ YÜKÜ 9.520,00 TL

  Başa dönüyorum yıllık 21.330,0 TL lik yıllık kazancın (üzerine basa basa belirtiyorum en iyimser ihtimalle) 9.520,00 TL si vergi olarak ödeniyor ve bu da toplam kazancın neredeyse yarıya yakını % 45’i

360 günlük çalışmamızın yine en iyi ihtimalle 160 gününü devlete çalışıyoruz.

  Tabiki vergi boynumuzun borcu, vatandaşlık ödevimiz ama her konuda olmasını isteğimiz gibi vergide de adalet en temel hak ve temennimiz..

SMMM Eyüp KOÇ