2017 Dönemi Bordro Parametreleri Ve Açıklamalar

2017 Dönemi Bordro Parametreleri Ve Açıklamalar

11.11.2016 Tarih ve 29885 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 474 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı 2016 yılı için %3,83 (0,0383) olarak tespit edilmiş ve 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi ile 2017 dönemi için uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


474 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

TARİH 11.11.2016
RESMİ GAZETE NO 29885
MEVZUAT TÜRÜ Tebliğ
AÇIKLAMA 2016 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak yayınlanmıştır.

Ayrıca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi;

 1. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
 2. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.”

hükmü yer almaktadır.


Yukarıdaki açıklamalar kapsamında


ASGARİ ÜCRET

 • Aylık Brüt: 1.777,50 TL
 • Günlük Brüt: 59,25 TL
 • En Düşük Asgari Geçim İndirimi: 133,31 TL
 • AGİ Hariç net Asgari Ücret (Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar): 1.270,75 TL
 • AGİ Hariç net Asgari Ücret (Sosyal Güv. Destekleme Primine Tabi Çalışanlar): 1.384,07 TL
 • Konut Kapıcılar için Net Asgari Ücret (Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar): 1.510,88 TL
 • Emekli (SGDP) Konut Kapıcılar için Net Asgari Ücret: 1.644,19 TL
 • AGİ Dahil Net Asgari Ücret: 1.404,06
 • Asgari Ücretin işverene Maliyeti: 2.088,56

ÜCRET KAZANÇLARI İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 • 13.000 TL’ye kadar: %15
 • 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası için: %20
 • 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası için: %27
 • 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası için: %35

ENGELLİLİK İNDİRİMİ

 • 1.DERECE SAKATLAR İÇİN : 900,00 TL
 • 2. Derece Engelliler İçin : 470,00 TL
 • 3.Derece Engelliler İçin 210,00 TL

SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

 • SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK: 59,25 TL
 • SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK: 444,38 TL
 • SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK: 1.177,50 TL
 • SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK: 13.331,40 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU

 • Bekar: 133,31 TL
 • Evli/Eşi Çalışıyor: 133,31 TL
 • Evli/Eşi Çalışıyor + 2 Çocuk: 153,31 TL
 • Evli/Eşi Çalışıyor + 3 Çocuk: 173,31 TL
 • Evli/Eşi Çalışmıyor: 199,97 TL
 • Evli/Eşi Çalışmıyor + 1 Çocuk: 179,97 TL
 • Evli/Eşi Çalışmıyor + 2 Çocuk: 199,97 TL
 • Evli/Eşi Çalışmıyor + 3 Çocuk: 226.63 TL

ÇOCUK YARDIMI

 • Çocuk Yardımı İstisnası – SGK: 35,55 TL
 • Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası): 47,62 TL
 • Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü): 23,81 TL

AİLE YARDIMI

 • Aile Yardımı İstisnası – SGK: 177.75 TL
 • Aile Yardımı İstisnası – GV * Kamu Kuruluşları: 203,26

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: 4.426,16 TL


VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ: 14,00 TL


ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ: Binde 7,59 (0,00759)


SGK MUHTASAR VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ: 40,20 TL


İŞVEREN BES + Ö. SAĞLIK S. İSTİSNASI/SGK: (1.777,50 X %30) 533,25 TL


SMMM Eyüp Koç