2017 Gelir Vergisi Dilimleri Ve Excel Hesaplama Tablosu

2017 Gelir Vergisi Dilimleri Ve Excel Hesaplama Tablosu

Yeni dönem mali yılla birlikte beklenen parametrelerden biride malum Gelir Vergisi Tarifesi, ücret ve diğer kazançların vergilendirme işlemleri açısından kullanılan bu ölçüler tüm vergi mükelleflerini yakından ilgilendirdiği ve etkilediği için oldukça önemli…

Öncelikle 2017 Yılı için uygulanacak olan Gelir Vergisi Dilimleri için tebliğe ve açıklamasına yer verelim;

Maliye Bakanlığınca, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.


13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası 27%
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası 35%

Çalışmalarınızda kolaylık sağlaması amacıyla hazırlamış olduğum excel tablosuna yazı ekinden ulaşabilirsiniz.


SMMM Eyüp Koç