2017 Yılında Uygulanacak Demirbaş Ve Amortisman Sınırı

2017 Yılında Uygulanacak Demirbaş Ve Amortisman Sınırı

27 Aralık 2016 Tarihli 29931 Sayılı resmi gazete ile Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476) ile 2016 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1.1.2017 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda tebliğ ekinde belirtildiği üzere 2017 Yılı için Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Ve Peştamallıklar 900,00 TL Olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01.01.2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlara İlişkin Liste
Madde 313 Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Ve Peştamallıklar 900,00 TL

Amortisman Ve Demirbaş Sınırı KDV hariç tutar olarak dikkate alınmakta ve bu tutar altında kalan demirbaşlar ihtiyari olarak faydalı kullanım ömürleri dikkate alınmak koşulu ile sabit kıymet listesine kaydedilerek amortismana tabi tutulabilmekle veya tutarın tamamı bir defada “Gider Kaydedilebilen Demirbaş Alımları” alt hesabı ile kayıt edilerek takibi mümkün olabilmektedir.

YILLAR İTİBARIYLA DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI TABLOSU
YILLAR TUTAR
01.01.2017 – 31.12.2017 900 TL
01.01.2016 – 31.12.2016 900 TL
01.01.2015 – 31.12.2015 880 TL
01.01.2014 – 31.12.2014 800 TL
01.01.2013 – 31.12.2013 800 TL
01.01.2012 – 31.12.2012 770 TL

SMMM Eyüp Koç