2019 Bordro Parametreleri


GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

Ücret gelirleri için;

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL’ye kadar

% 15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

% 20

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

% 27

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası

% 35

Ücret Dışı Gelirler İçin;

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL’ye kadar

% 15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

% 27

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası

% 35

YEMEK YARDIMI

2019 yılıiçin 19,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bumüstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

SAKATLIK İNDİRİMİ

Çalışma gücünü %80 oranında kaybedenler 

1200.00
TL

Çalışma gücünü %60 oranında kaybedenler

650.00
TL

Çalışma gücünü %40 oranında kaybedenler

290.00
TL

ÇOCUK YARDIMI

0-6 Yaş için

65,56 TL

6 > için

32,78 TL

SGK MATRAH

30 Günlük Taban Tutar

30 Günlük Tavan Tutar

Günlük Taban

Günlük Tavan

2.558,40 TL

19.188,00 TL

85,28 TL

639,60 TL

SGK ORANLARI

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları (5510Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar 

Sigorta Kolu

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm

11

9

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

2

2

Genel Sağlık Sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik Sigortası

2

1

3

Toplam

22,5

15

37,5

 Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

(4/a kapsamındakiler için

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

Genel Sağlık Sigortası

22,5

7,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

2

2

TOPLAM

24,5

7,5

32,5

KIDEM – İHBAR SÜRELERİ

Hizmet Süresi

Bildirim Süresi

İhbar Tazminatı Tutarı

6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için

4 hafta

4 Haftalık Ücret

1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için

6 hafta

6 Haftalık Ücret

3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için

8 hafta

8 haftalık Ücret

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Hizmet süresi 1-5 yıl 5 Yıl dahil

14 gün

Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az

20 gün

Hizmet süresi 15 yıl dahil ve daha fazla

26 gün

18 yaşından küçük ve 50 Yaşından büyükler için en az

20 gün

VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI

Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı

Vergiden İstisna Gündelik Tutarı

Harcıraha Esas Alınacak Sütun

3.284,86 TL ve fazlası

61,50 TL

II

3.261,35 – 3.284,85

51,60 TL

III

2.974,04 – 3.261,34

48,15 TL

IV

2.608,37 – 2.974,03

45,20 TL

V

2.163,68 – 2.608,36 TL arası

39,85 TL

VI

2.163,67 TL ve daha azı

38,75 TL

VII

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Dönemi

Tutarı

01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi

6.017,00 TL


1e1 Muhasebe.Com – Stj SMMM Aslı Berber

Leave a Reply