2019 Bordro Parametreleri

2019 Bordro Parametreleri

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

Ücret gelirleri için;

Gelir Dilimi Vergi Oranı
18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası % 35

Ücret Dışı Gelirler İçin;

Gelir Dilimi Vergi Oranı
18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası % 35
YEMEK YARDIMI

  2019 yılıiçin 19,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir.

SAKATLIK İNDİRİMİ
Çalışma gücünü %80 oranında kaybedenler 1200.00 TL
Çalışma gücünü %60 oranında kaybedenler 650.00 TL
Çalışma gücünü %40 oranında kaybedenler 290.00 TL
ÇOCUK YARDIMI
0-6 Yaş için 65,56 TL
6 > için 32,78 TL
SGK MATRAH
30 Günlük Taban 30 Günlük Tavan Günlük Taban Günlük Tavan
2.558,40 TL 19.188,00 TL 85,28 TL 639,60 TL
SGK ORANLARI

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları (5510Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 2
Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5
İşsizlik Sigortası 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

(4/a kapsamındakiler için İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Genel Sağlık Sigortası 22,5 7,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 2
TOPLAM 24,5 7,5 32,5
KIDEM – İHBAR SÜRELERİ
Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 hafta 8 haftalık Ücret
YILLIK İZİN SÜRELERİ
Hizmet süresi 1-5 yıl 5 Yıl dahil 14 gün
Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az 20 gün
Hizmet süresi 15 yıl dahil ve daha fazla 26 gün
18 yaşından küçük ve 50 Yaşından büyükler için en az 20 gün
VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı Vergiden İstisna Gündelik Tutarı Harcıraha Esas Alınacak Sütun
3.284,86 TL ve fazlası 61,50 II
3.261,35 – 3.284,85 51,60 III
2.974,04 – 3.261,34 48,15 IV
2.608,37 – 2.974,03 45,20 V
2.163,68 – 2.608,36 TL arası 39,85 VI
2.163,67 TL ve daha azı 38,75 VII
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Dönemi Tutarı
01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi 6.017,00 TL
01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi 6.379,86 TL

1e1 Muhasebe.Com – Stj SMMM Aslı Berber