2019 Bordro Parametreleri

2019 Bordro Parametreleri

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

Ücret gelirleri için;

Gelir DilimiVergi Oranı
18.000 TL’ye kadar% 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası% 20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası% 27
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası% 35

Ücret Dışı Gelirler İçin;

Gelir DilimiVergi Oranı
18.000 TL’ye kadar% 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası% 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası% 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası% 35
YEMEK YARDIMI

  2019 yılıiçin 19,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir.

SAKATLIK İNDİRİMİ
Çalışma gücünü %80 oranında kaybedenler1200.00 TL
Çalışma gücünü %60 oranında kaybedenler650.00 TL
Çalışma gücünü %40 oranında kaybedenler290.00 TL
ÇOCUK YARDIMI
0-6 Yaş için65,56 TL
6 > için32,78 TL
SGK MATRAH
30 Günlük Taban30 Günlük TavanGünlük TabanGünlük Tavan
2.558,40 TL19.188,00 TL85,28 TL639,60 TL
SGK ORANLARI

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları (5510Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

Sigorta Koluİşveren Payı (%)Çalışan Payı (%)Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm11920
Kısa Vadeli Sigorta Kolları22
Genel Sağlık Sigortası7,5512,5
İşsizlik Sigortası213
Toplam22,51537,5

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

(4/a kapsamındakiler içinİşveren Payı (%)Çalışan Payı (%)Toplam (%)
Genel Sağlık Sigortası22,57,530
Kısa Vadeli Sigorta Kolları22
TOPLAM24,57,532,5
KIDEM – İHBAR SÜRELERİ
Hizmet SüresiBildirim Süresiİhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için4 hafta4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için6 hafta6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için8 hafta8 haftalık Ücret
YILLIK İZİN SÜRELERİ
Hizmet süresi 1-5 yıl 5 Yıl dahil14 gün
Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az20 gün
Hizmet süresi 15 yıl dahil ve daha fazla26 gün
18 yaşından küçük ve 50 Yaşından büyükler için en az20 gün
VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık TutarıVergiden İstisna Gündelik TutarıHarcıraha Esas Alınacak Sütun
3.284,86 TL ve fazlası61,50II
3.261,35 – 3.284,8551,60III
2.974,04 – 3.261,3448,15IV
2.608,37 – 2.974,0345,20V
2.163,68 – 2.608,36 TL arası39,85VI
2.163,67 TL ve daha azı38,75VII
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
DönemiTutarı
01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi6.017,00 TL
01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi6.379,86 TL

1e1 Muhasebe.Com – Stj SMMM Aslı Berber