2019 Kıdem Tazminatı Tavanı

2019 Kıdem Tazminatı Tavanı

Yıllar itibariyle kıdem tazminatı tavanı;

  Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Bknz1475 Sayılı İş Kanunu  Değişik: 10/12/19822762/1Md.)

Memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavan oranı sürekli değişmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.01.2014 – 31.12.2019

Dönemi

Tutarı

01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi

6.379,86 TL

01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi

6.017,00 TL

01.07.2018 – 31.12.2018 Dönemi

5.434,42 TL

01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi

5.001,76 TL

01.07.2017 – 31.12.2017 Dönemi

4.732,48 TL

01.01.2017 – 30.06.2017 Dönemi

4.426,16 TL

01.07.2016 – 31.12.2016 Dönemi

4.297,21 TL

01.01.2016 – 30.06.2016 Dönemi

4.092,53 TL

01.09.2015 – 31.12.2015 Dönemi

3.828,37 TL

01.07.2015 – 31.08.2015 Dönemi

3.709,98 TL

01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi

3.541,37 TL

01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemi

3.438,22 TL

  2019 Yılı 01.01.2019 Tarihi ile 30.06.2019 Tarihleri arasında bir yıllık çalışma karşılığında alınabilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı damga vergisi kesintisinden sonra 5.971,93 TL iken,

  2019 Yılı 01.07.2019 Tarihi ile 31.12.2019 Tarihleri arasında bir yıllık çalışma karşılığında alınabilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı damga vergisi kesintisinden sonra 6.331.44 TL.


  2019 Yılı 01.01.2019 Tarihi ile 31.12.2019 Tarihleri arasında bir yıllık çalışma karşılığında alınabilecek en düşük kıdem tazminatı tutarı damga vergisi kesintisinden sonra 2.538,98 TL dir.


  İşverenlerin kıdem tazminatının üzerinde ödeme yapmak istemeleri halinde buna engel bir durum olmamakla birlikte kıdem tazminatını tavanı aşan kısım için gelir vergisi damga vergisi ve SGK Prim kesintilerinin yapılması gerekmektedir.


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç