2020 Asgari Ücret Parametreleri

2020 Asgari Ücret Parametreleri

#Günlük Ve Aylık Net Brüt Asgari Ücret Rakamları;

Günlük Brüt Asgari Ücret:98,10 TL
Aylık Brüt Asgari Ücret:2.943,00 TL
Aylık Net Asgari Ücret (Bekar, Evli Eşi Çalışan Çocuksuz):2.324,71 TL
SGK Prim Tavan Ücreti
:22.072,50 TL

#Net Asgari Ücretin Hesabı;

Normal – Ücret Hesaplama Bilgileri
Brüt Ücret   2.943,00   
Sigorta Primi İşçi Payı15,00%     441,45
Sigorta Primi İşv. Payı17,50%     515,03
Gelir Vergisi Matrahı   2.501,55   
Gelir Vergisi15,00%     375,23
Damga Vergisi0,759%       22,34
Kesintiler Toplamı     839,02
NET ELE GEÇEN (AGİ Hariç)   2.103,98   
Bekar     220,73
Toplam   2.324,71   

Emekli – Ücret Hesaplama Bilgileri
Brüt Ücret   2.943,00   
Sigorta Primi İşçi Payı7,50%     220,73
Sigorta Primi İşv. Payı24,50%     721,04
Gelir Vergisi Matrahı   2.722,27   
Gelir Vergisi15,00%     408,34
Damga Vergisi0,759%       22,34
Kesintiler Toplamı    651,41
NET ELE GEÇEN (AGİ Hariç)   2.291,59   
Bekar     220,73
Toplam   2.512,32   

Kapıcı – Ücret Hesaplama Bilgileri
Brüt Ücret2.943,00   
Sigorta Primi İşçi Payı15,00%441,45
Sigorta Primi İşv. Payı17,50%515,03
Gelir Vergisi Matrahı2.501,55   
Gelir Vergisi0,00%
Damga Vergisi0,000%
İşçi Prim Ve Vergi Kesintileri Toplamı441,45
NET ELE GEÇEN (AGİ Hariç)2.501,55   

#İşverene Maliyeti;

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışan
  
Asgari Ücret:2.943,00 TL
İşveren SGK Prim Payı (20,50%):603,32 TL
5510 İşveren Teşvik (-5,00%):-147,15 TL
İşveren İşsizlik Fonu SGK Primi (2,00%):58,86 TL
İŞVEREN TOPLAM MALİYET:3.458,03 TL

Emekli (Sosyal GÜvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışan
  
Asgari Ücret:2.943,00 TL
İşveren SGK Prim Payı (24,50%):721,04 TL
İŞVEREN TOPLAM MALİYET:3.664,04 TL

1e1 Muhasebe.Com / SMMM Eyüp Koç