2020 Asgari Ücret Parametreleri

2020 Asgari Ücret Parametreleri

#Günlük Ve Aylık Net Brüt Asgari Ücret Rakamları;

Günlük Brüt Asgari Ücret : 98,10 TL
Aylık Brüt Asgari Ücret : 2.943,00 TL
Aylık Net Asgari Ücret (Bekar, Evli Eşi Çalışan Çocuksuz) : 2.324,71 TL
SGK Prim Tavan Ücreti
: 22.072,50 TL

#Net Asgari Ücretin Hesabı;

Normal – Ücret Hesaplama Bilgileri
Brüt Ücret    2.943,00   
Sigorta Primi İşçi Payı 15,00%      441,45
Sigorta Primi İşv. Payı 17,50%      515,03
Gelir Vergisi Matrahı    2.501,55   
Gelir Vergisi 15,00%      375,23
Damga Vergisi 0,759%        22,34
Kesintiler Toplamı      839,02
NET ELE GEÇEN (AGİ Hariç)    2.103,98   
Bekar      220,73
Toplam    2.324,71   

Emekli – Ücret Hesaplama Bilgileri
Brüt Ücret    2.943,00   
Sigorta Primi İşçi Payı 7,50%      220,73
Sigorta Primi İşv. Payı 24,50%      721,04
Gelir Vergisi Matrahı    2.722,27   
Gelir Vergisi 15,00%      408,34
Damga Vergisi 0,759%        22,34
Kesintiler Toplamı     651,41
NET ELE GEÇEN (AGİ Hariç)    2.291,59   
Bekar      220,73
Toplam    2.512,32   

Kapıcı – Ücret Hesaplama Bilgileri
Brüt Ücret 2.943,00   
Sigorta Primi İşçi Payı 15,00% 441,45
Sigorta Primi İşv. Payı 17,50% 515,03
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55   
Gelir Vergisi 0,00%
Damga Vergisi 0,000%
İşçi Prim Ve Vergi Kesintileri Toplamı 441,45
NET ELE GEÇEN (AGİ Hariç) 2.501,55   

#İşverene Maliyeti;

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışan
   
Asgari Ücret : 2.943,00 TL
İşveren SGK Prim Payı (20,50%) : 603,32 TL
5510 İşveren Teşvik (-5,00%) : -147,15 TL
İşveren İşsizlik Fonu SGK Primi (2,00%) : 58,86 TL
İŞVEREN TOPLAM MALİYET : 3.458,03 TL

Emekli (Sosyal GÜvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışan
   
Asgari Ücret : 2.943,00 TL
İşveren SGK Prim Payı (24,50%) : 721,04 TL
İŞVEREN TOPLAM MALİYET : 3.664,04 TL

1e1 Muhasebe.Com / SMMM Eyüp Koç