222-Alacak Senetleri Reeskontu (-)

222-Alacak Senetleri Reeskontu (-)