224-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

224-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)