241-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)