Hesap Planınızı Yeni KDV Beyannamesine Göre Düzenlediniz Mi?

Hesap Planınızı Yeni KDV Beyannamesine Göre Düzenlediniz Mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 26.12.20218 tarihli aşağıdaki duyurusuyla Şubat 2019 da verilecek olan Ocak 2019 Dönemine ait KDV1 beyannamesinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Değişiklikle birlikte “102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak bu kodda beyan edilen tutarlar üç ayrı kodda beyan edilecek.

  • 108 – YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE ÖDENEN KDV
  • 109 – SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV
  • 110 – İTHALDE ÖDENEN KDV

Cari döneme ait İndirilecek Katma Değer Vergisi tuttarlarında yapılan ayrıştırmaya uygun olarak 2019 yılında kulanacağınız muhasebe hesap planınızda gerekli değişiklilerin yapılması beyannamenin doldurulması açısından kolaylık sağlayacaktır.

Örnek Hesap Planı
191İNDİRİLECEK KDV
191.01YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE ÖDENEN KDV
191.01.001TEVKİVATSIZ ALIMLAR (KDV 1%)
191.01.008TEVKİVATSIZ ALIMLAR (KDV 8%)
191.01.018TEVKİVATSIZ ALIMLAR (KDV 18%)
191.02SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV
191.02.001SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN (KDV 1%)
191.02.008SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN (KDV 8%)
191.02.018SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN (KDV 18%)
191.03İTHALDE ÖDENEN KDV
191.03.001İTHALDE ÖDENEN (KDV 1%)
191.03.008İTHALDE ÖDENEN (KDV 8%)
191.03.018İTHALDE ÖDENEN (KDV 18%)
GİB DUYURU!

26.12.2018 – 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan “102 ? Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” Satırına İlişkin Önemli Duyuru;

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan

  • 102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak,

bu kodda beyan edilen tutarların

  • 108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV,
  • 109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV,
  • 110 – İthalde Ödenen KDV

olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır. Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerimizin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

1e1 Muhasebe.Com / SMMM Eyüp Koç