İşveren Asgari Ücret Desteği Ve Ertelenecek Prim Tutarı Hesaplaması

İşveren Asgari Ücret Desteği Ve Ertelenecek Prim Tutarı Hesaplaması

Bilindiği üzere 14.01.2016 tarihi itibari ile yayınlanan 6661 sayılı kanun ile, asgari ücretteki %30 luk artışın işverenlere yaratacı yükün hafifletilmesi amacıyla ödenecek SGK primlerinin bir kısmının hazinece karşılanacağı açıklanmış ve 2016 yılı boyunca bu destek uygulanmıştı. 2017 yılı itibari ilede bu desteğin devam ettirileceği 27.01.2017 Tarihli 6770 sayılı yasa ile duyuruldu.

Yine 08.12.2016 tarihinde yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında SGK primlerinin 9 ay ertelenmesi kararı alınmış ve SGK tarafından 30.01.2017 tarihinde duyurulmuştu.

Her iki uygulamadan da yararlanma şarları ve uygulama esasları hakkında internette bir çok yazı ve makaleye ulaşabiliyoruz fakat bu desteklerin hesaplaması hakkında yeterince açıklama ve örneğe rastlayamıyoruz.

Asgari Ücret Desteği Tahakkuk ile birlikte, ertelenecek prim tutarları ise ödeme safhasında SGK sistemi tarafından otomatik hesaplanıyor ve öğrenilebiliyor olması işverenler ve finans yöneticilerinin bütçe oluşturma ve kaynak yönetiminde sorunlar yaşamasına neden oluyor.

Bu nedenle Asgari Ücret Desteği ve Asgari Ücret Desteğinden faydalananların yararlanabileceği SGK Prim ertelemeleri hakkında bir kaç örnek ve açıklamalara değineceğim.


  • Prim Bildirilen Döneme karşılık 2015 yılının aynı dönemi
  • Günlük Prime Esas Kazancı 85,00 TL ve altında kalan Çalışanların Toplam Çalışma Süresi
  • SGK Tarafından Belirlenen Günlük 3,33 TL Asgari Ücret Destek Tutarı

Uyarı:

  • Destekten yararlanılacak Prim Bildirimine ait dönemin gün sayısı, 2015 Yılı aynı döneminde bildirilen gün sayısından fazla olamaz.
  • 01.01.2016 Tarihinden sonra ilk kez tescil edilen işyerleri için bildirilen döneme ait ücretliler tamamı için hesaplama yapılır.
  • Destekten uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilir.

Asgari Ücret Desteği= Destekten faydalanılacak Prime Esas Gün Sayısı X 3,33 TL

Örnek 1): 2016 Yılı Aralık ayında 1163 Gün Prime Esas Gün bildiren firma 2015 Aralık Ayı Döneminde Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı 85,00 TL ve altında kalan çalışanları için toplam 839 Gün bildirimde bulunmuştur.

Asgari Ücret Desteği: 839 Gün X 3,33 TL = 2.793,87 TL


Örnek 2): 2016 Yılı Aralık ayında 745 Gün Prime Esas Gün bildiren firma 2015 Aralık Ayı Döneminde Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı 85,00 TL ve altında kalan çalışanları için toplam 839 Gün bildirimde bulunmuştur.

Asgari Ücret Desteği: 745 Gün X 3,33 TL = 2.480,85 TL


Ertelenecek Prim Tutarının hesaplanması:

(Asgari Ücret Desteğinden Faydalanılan Gün Sayısı X 60) X %34,5

Örnek 1) (839 Gün X 60 TL) X 0,345 = 17.367,30 TL

Örnek 2) (745 Gün X 60 TL) X 0,345 = 15.421,50 TL


Destekten faydalanılabilecek gün sayısının hesabı için ekte paylaşacağım excel dosyasını kullanabilirsiniz. Sadece Excelin yerleşik fonksiyonları kullanılmıştır Makro içermez ve gerekli vrüs taramalarından geçirilmiştir.


SMMM Eyüp Koç


SGK Asgari Ücret Desteği Ve Ertelenecek Prim Tutarı Hesaplama Excel Dosyası