Alacak Senetleri, Borç Senetleri Muhasebe Yevmiye Kayıtları

Alacak Senetleri, Borç Senetleri Muhasebe Yevmiye Kayıtları


121 – Alacak Senetleri Ve Örnek Alt Hesapları

121 ALACAK SENETLERİ
121.01 Cüzdandaki Alacak Senetleri
121.02 Tahsile Verilen Alacak Senetleri
121.03 Teminata Verilen Alacak Senetleri
121.04 Protestolu Alacak Senetleri

 Mal satışı karşılığında senet alınması; 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
120 Alıcılar 10.000,00
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi 1.525,42
600 Yurtiçi Satışlar 8.474,58
Kredili Mal Satışı
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Cüzdandaki Alacak Senetleri
120 Alıcılar 10.000,00
Senet Tahsili

 Senedin Nakit tahsil edilmesi 

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
100 Kasa 10.000,00
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Cüzdandaki Alacak Senetleri
Nakit Senet Tahsilatı

 Mal karşılığı senet verilmesi 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
153 Ticari Mallar Hesabı 8.474,58
191 Hesaplanan Katma Değer Vergisi 1.525,42
320 Satıcılar 10.000,00
Kredili Mal Alışı
320 Satıcılar 10.000,00
321 Borç Senetleri 10.000,00
Cari Hesap Karşılığı Senet Verilmesi

 Senedin ödenmesi: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
321 Borç Senetleri 10.000,00
100 Kasa 10.000,00
Nakit Senet Ödemesi

 Alacak Senedinin ciro edilmesi: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
320 Satıcılar 10.000,00
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Cüzdandaki Alacak Senetleri
Cari Hesap Borcuna Karşılık Senet Ciro Edilmesi

 Alacak Senedinin bankaya verilmesi: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.02 Tahsile Verilen Alacak Senetleri
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Cüzdandaki Alacak Senetleri
Bankaya Tahsile Verilen Senetler

 Alacak Senedin Bankadan tahsili: 

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
102 Bankalar Hs. 10.000,00
102.01 … Bankası
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Tahsile Verilen Alacak Senetleri
Banka Senet Tahsili

 Senet tahsil masraf ve komisyon kesintileri: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri 30,00
770.05 Banka İşlem Masrafları
102 Bankalar Hs 30,00
102.01 … Bankası
Banka Senet Tahsil Masrafı

 Alacak senedi Bankada Protesto: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.04 Protestolu Alacak Senetleri
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.02 Tahsile Verilen Alacak Senetleri
Bankaya Tahsile Verilen Senet Protesto Kaydı

 Alacak Senet protesto masrafı: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri 100,00
770.05 Banka İşlem Masrafları
102 Bankalar Hs 100,00
102.01 … Bankası
Banka Senet Tahsil Masrafı

 Alacak Senet protesto masrafı yansıtma: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
120 Alıcılar 100,00
770 Genel Yönetim Giderleri 100,00
Protesto Masraf Yansıtma Faturası (KDV Yok)

 Protestolu Alacak senedi Şüpheli hale gelmesi: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 10.000,00
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.04 Protestolu Alacak Senetleri
Şüpheli Alacak Hs. Virman

 Alacak senedinin bankadan iade alınması: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.02 Tahsile Verilen Alacak Senetleri
121.03 Teminata Verilen Alacak Senetleri
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Cüzdandaki Alacak Senetleri
Bankadan Senet iade Alınması

 Alacak senedinin iade edilmesi: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
120 Alıcılar 10.000,00
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Cüzdandaki Alacak Senetleri
Senedin Müşteriye İadesi

 Borç senedinin iade alınması: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
321 Borç Senetleri 10.000,00
320 Satıcılar 10.000,00
Borç Senedi İade Alınması

 Alacak senedinin Vadesinden önce tahsil edilmesi Iskonto (Kırdırma): 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
102 Bankalar 8.500,00
780 Finansman Giderleri 1.500,00
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.02 Tahsile Verilen Alacak Senetleri
İskontolu Senet Tahsilatı

 Banka Kredi teminat karşılığı senet verilmesi: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.03 Teminata Verilen Alacak Senetleri
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Cüzdandaki Senetler
Senetlerin Çıkış Banka Teminat

 Kredi karşılığı verilen senedin tahsili: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
300 Banka Kredileri 10.000,00
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.03 Teminata Verilen Alacak Senetleri
Senet Tahsil Teminattaki Senetler

 Alacak Senedinin yenilenmesi: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
121 Alacak Senetleri 11.500,00
121.01 Cüzdandaki Senetler
121 Alacak Senetleri 10.000,00
121.01 Cüzdandaki Senetler
642 Faiz Gelirleri 1.500,00
Senet Yenilenmesi

 Borç senedinin yenilenmesi: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
321 Borç Senetleri 10.000,00
780 Finansman Giderleri 1.500,00
321 Borç Senetleri 11.500,00
Senet Yenilenmesi

 Alacak senetlerine dönem sonu Reeskont kaydı: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
657 Reeskont Faiz Giderleri 115,00
122 Alacak Senetleri Reeskont Hs. 109,00
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskont Hs. 6,00
Alacak Senetleri Dönem Sonu Muhasebe Kaydı

 Alacak senetlerine dönem başı Reeskont kaydı: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
122 Alacak Senetleri Reeskont Hs. 109,00
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskont Hs. 6,00
647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 115,00
Alacak Senetleri Dönem Başı Açılış Muhasebe Kaydı

 Borç senetlerine dönem sonu Reeskont uygulanması: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
322 Borç Senetleri Reeskont Hs. 109,00
337 Diğer Borç Senetleri Reeskont Hs. 6,00
647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 115,00
Borç Senetleri Reeskont Dönem Sonu Kapanış Muhasebe Kaydı

 Borç senetlerine dönem sonu Reeskont uygulanması: 

Hesap kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
657 Reeskont Faiz Giderleri 115,00
322 Borç Senetleri Reeskont Hs. 109,00
337 Diğer Borç Senetleri Reeskont Hs. 6,00
Borç Senetleri Dönem Başı Açılış Reeskont Muhasebe Kaydı

1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç