Alacak Senetleri, Borç Senetleri Muhasebe Yevmiye Kayıtları

Alacak Senetleri, Borç Senetleri Muhasebe Yevmiye Kayıtları


121 – Alacak Senetleri Ve Örnek Alt Hesapları

121ALACAK SENETLERİ
121.01Cüzdandaki Alacak Senetleri
121.02Tahsile Verilen Alacak Senetleri
121.03Teminata Verilen Alacak Senetleri
121.04Protestolu Alacak Senetleri

 Mal satışı karşılığında senet alınması; 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
120Alıcılar10.000,00
391Hesaplanan Katma Değer Vergisi1.525,42
600Yurtiçi Satışlar8.474,58
Kredili Mal Satışı
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Cüzdandaki Alacak Senetleri
120Alıcılar10.000,00
Senet Tahsili

 Senedin Nakit tahsil edilmesi 

Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
100Kasa10.000,00
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Cüzdandaki Alacak Senetleri
Nakit Senet Tahsilatı

 Mal karşılığı senet verilmesi 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
153Ticari Mallar Hesabı8.474,58
191Hesaplanan Katma Değer Vergisi1.525,42
320Satıcılar10.000,00
Kredili Mal Alışı
320Satıcılar10.000,00
321Borç Senetleri10.000,00
Cari Hesap Karşılığı Senet Verilmesi

 Senedin ödenmesi: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
321Borç Senetleri10.000,00
100Kasa10.000,00
Nakit Senet Ödemesi

 Alacak Senedinin ciro edilmesi: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
320Satıcılar10.000,00
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Cüzdandaki Alacak Senetleri
Cari Hesap Borcuna Karşılık Senet Ciro Edilmesi

 Alacak Senedinin bankaya verilmesi: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
121Alacak Senetleri10.000,00
121.02Tahsile Verilen Alacak Senetleri
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Cüzdandaki Alacak Senetleri
Bankaya Tahsile Verilen Senetler

 Alacak Senedin Bankadan tahsili: 

Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
102Bankalar Hs.10.000,00
102.01… Bankası
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Tahsile Verilen Alacak Senetleri
Banka Senet Tahsili

 Senet tahsil masraf ve komisyon kesintileri: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
770Genel Yönetim Giderleri30,00
770.05Banka İşlem Masrafları
102Bankalar Hs30,00
102.01… Bankası
Banka Senet Tahsil Masrafı

 Alacak senedi Bankada Protesto: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
121Alacak Senetleri10.000,00
121.04Protestolu Alacak Senetleri
121Alacak Senetleri10.000,00
121.02Tahsile Verilen Alacak Senetleri
Bankaya Tahsile Verilen Senet Protesto Kaydı

 Alacak Senet protesto masrafı: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
770Genel Yönetim Giderleri100,00
770.05Banka İşlem Masrafları
102Bankalar Hs100,00
102.01… Bankası
Banka Senet Tahsil Masrafı

 Alacak Senet protesto masrafı yansıtma: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
120Alıcılar100,00
770Genel Yönetim Giderleri100,00
Protesto Masraf Yansıtma Faturası (KDV Yok)

 Protestolu Alacak senedi Şüpheli hale gelmesi: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
128Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı10.000,00
121Alacak Senetleri10.000,00
121.04Protestolu Alacak Senetleri
Şüpheli Alacak Hs. Virman

 Alacak senedinin bankadan iade alınması: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
121Alacak Senetleri10.000,00
121.02Tahsile Verilen Alacak Senetleri
121.03Teminata Verilen Alacak Senetleri
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Cüzdandaki Alacak Senetleri
Bankadan Senet iade Alınması

 Alacak senedinin iade edilmesi: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
120Alıcılar10.000,00
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Cüzdandaki Alacak Senetleri
Senedin Müşteriye İadesi

 Borç senedinin iade alınması: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
321Borç Senetleri10.000,00
320Satıcılar10.000,00
Borç Senedi İade Alınması

 Alacak senedinin Vadesinden önce tahsil edilmesi Iskonto (Kırdırma): 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
102Bankalar8.500,00
780Finansman Giderleri1.500,00
121Alacak Senetleri10.000,00
121.02Tahsile Verilen Alacak Senetleri
İskontolu Senet Tahsilatı

 Banka Kredi teminat karşılığı senet verilmesi: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
121Alacak Senetleri10.000,00
121.03Teminata Verilen Alacak Senetleri
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Cüzdandaki Senetler
Senetlerin Çıkış Banka Teminat

 Kredi karşılığı verilen senedin tahsili: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
300Banka Kredileri10.000,00
121Alacak Senetleri10.000,00
121.03Teminata Verilen Alacak Senetleri
Senet Tahsil Teminattaki Senetler

 Alacak Senedinin yenilenmesi: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
121Alacak Senetleri11.500,00
121.01Cüzdandaki Senetler
121Alacak Senetleri10.000,00
121.01Cüzdandaki Senetler
642Faiz Gelirleri1.500,00
Senet Yenilenmesi

 Borç senedinin yenilenmesi: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
321Borç Senetleri10.000,00
780Finansman Giderleri1.500,00
321Borç Senetleri11.500,00
Senet Yenilenmesi

 Alacak senetlerine dönem sonu Reeskont kaydı: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
657Reeskont Faiz Giderleri115,00
122Alacak Senetleri Reeskont Hs.109,00
137Diğer Alacak Senetleri Reeskont Hs.6,00
Alacak Senetleri Dönem Sonu Muhasebe Kaydı

 Alacak senetlerine dönem başı Reeskont kaydı: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
122Alacak Senetleri Reeskont Hs.109,00
137Diğer Alacak Senetleri Reeskont Hs.6,00
647Reeskont Faiz Gelirleri Hs.115,00
Alacak Senetleri Dönem Başı Açılış Muhasebe Kaydı

 Borç senetlerine dönem sonu Reeskont uygulanması: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
322Borç Senetleri Reeskont Hs.109,00
337Diğer Borç Senetleri Reeskont Hs.6,00
647Reeskont Faiz Gelirleri Hs.115,00
Borç Senetleri Reeskont Dönem Sonu Kapanış Muhasebe Kaydı

 Borç senetlerine dönem sonu Reeskont uygulanması: 

Hesap koduHesap AçıklamasıBorçAlacak
657Reeskont Faiz Giderleri115,00
322Borç Senetleri Reeskont Hs.109,00
337Diğer Borç Senetleri Reeskont Hs.6,00
Borç Senetleri Dönem Başı Açılış Reeskont Muhasebe Kaydı

1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç