Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması Ve Muhasebe Kaydı

Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması Ve Muhasebe Kaydı

Asgari geçim indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ‘nun 32. Maddesinde belirtildiği haliyle; Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.


Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.


Olarak açıklanmaktadır. Bu tanım ve açıklamalar eşliğinde asgari geçim indirimi hesaplamaları tablosu;

01.01.2013 Yılı 16   Yaşından Büyük İşçiler İçin Asgari Ücret978.60
Mükellefin Kendisi   İçin50,0%
Çalışmayan Ve Herhangi   Bir Geliri Olmayan Eşi İçin10,0%
Çocukların Her Biri   İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere; İlk İki Çocuk İçin7,5%
Diğer Çocuklar İçin 5,0%
2013 Yılı Gelir   Tarifesi Birinci Gelir Dilimine Uygulanan Oran15,0%
Mahsup edilecek kısmın   fazla olması halinde iade yapılmayacak tutar124.77

Asgari Ücret Yıllık   Brüt Tutar978,60 X 1211.743.20
Yıllık gelir vergisi   tutarı11.743,20 X %151.761,48

Mükellefin Kendisi   İçin Uygulanacak Yıllık AGİ1.761,48 X %50880,74
Mükellefin Kendisi İçin   Uygulanacak Aylık AGİ880,74 / 1273,40
Çalışmayan Ve Geliri   Olmayan Eşi İçin Yıllık AGİ1.761,48 X (%50+%10)1.056,89
+ Çalışmayan Ve Geliri   Olmayan Eşi İçin Aylık AGİ1.056,89 / 1288,07
Bir Çocuk İçin Yıllık   AGİ1.761,48 X   (%50+%10+%7,5)1.189,00
+ Bir Çocuk İçin Aylık   AGİ1.189,00 / 1299,08
İkinci Çocuk İçin   Yıllık AGİ1.761,48 X   (%50+%10+%7,5+%7,5)1.321,11
+ İkinci Çocuk İçin   Aylık AGİ1.321,11 / 12110,09
Üçüncü Çocuk İçin   Yıllık AGİ1.761,48 X   (%50+%10+%7,5+%7,5+%5)1.409,18
+ Üçüncü Çocuk İçin   Aylık AGİ1.409,18 / 12117,43
Dördüncü Çocuk İçin   Yıllık AGİ1.761,48 X   %50+%10+%7,5+%7,5+%5+%5)1.497,26
+ Dördüncü Çocuk İçin   Aylık AGİ1.497,26 / 12124.77

Muhasebe Kaydı;

Temmuz 2013 dönemi eşi çalışmayan üç çocuklu bir asgari ücretli için ücret tahakkuku

Hesap Kodu Ve Açıklama     Borç      Alacak 
770 Gen. Yön. Gid. 1.241,12  
770.01 İşçi Ücret   Giderleri1021,5   
7770.02 İşveren SGK   Prim Giderleri219,2   
136 Diğ. Çeşitli   Alacaklar 117,43  
                  136.01 Asgari Geçim İndirimi117,43   
360 Öd. Vergi Ve   Fonlar   137,99
                  360,01 Gelir Vergisi  130,24 
                  360,02 Damga Vergisi  7,75 
361 Ödenecek Sos. Güv.   Kesintileri   372,85
                  361.01 SGK İşçi Payı  143,01 
      361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı  10,22 
      361.03 SGK İşveren Payı  199,2 
      361.04 SGK İşveren işsizlik Payı  20,42 
335 Personele Borçlar   847,71

Muhtasar Vergi Ödeme muhasebe kaydı;

Hesap Kodu Ve Açıklama     Borç      Alacak 
360 Öd. Vergi Ve   Fonlar 137,99  
                  360,01 Gelir Vergisi130,24   
                  360,02 Damga Vergisi7,75   
136 Diğ. Çeşitli   Alacaklar   117,43
                  136.01 Asgari Geçim İndirimi  117,43 
102 Bankalar   20,56

Asgari geçim indirimi ile ilgili sık sorulan sorular için tıklayınız


SMMM Eyüp Koç