Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması Ve Muhasebe Kaydı

Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması Ve Muhasebe Kaydı

Asgari geçim indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ‘nun 32. Maddesinde belirtildiği haliyle; Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.


Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.


Olarak açıklanmaktadır. Bu tanım ve açıklamalar eşliğinde asgari geçim indirimi hesaplamaları tablosu;

01.01.2013 Yılı 16   Yaşından Büyük İşçiler İçin Asgari Ücret 978.60
Mükellefin Kendisi   İçin 50,0%
Çalışmayan Ve Herhangi   Bir Geliri Olmayan Eşi İçin 10,0%
Çocukların Her Biri   İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere; İlk İki Çocuk İçin 7,5%
Diğer Çocuklar İçin  5,0%
2013 Yılı Gelir   Tarifesi Birinci Gelir Dilimine Uygulanan Oran 15,0%
Mahsup edilecek kısmın   fazla olması halinde iade yapılmayacak tutar 124.77

Asgari Ücret Yıllık   Brüt Tutar 978,60 X 12 11.743.20
Yıllık gelir vergisi   tutarı 11.743,20 X %15 1.761,48

Mükellefin Kendisi   İçin Uygulanacak Yıllık AGİ 1.761,48 X %50 880,74
Mükellefin Kendisi İçin   Uygulanacak Aylık AGİ 880,74 / 12 73,40
Çalışmayan Ve Geliri   Olmayan Eşi İçin Yıllık AGİ 1.761,48 X (%50+%10) 1.056,89
+ Çalışmayan Ve Geliri   Olmayan Eşi İçin Aylık AGİ 1.056,89 / 12 88,07
Bir Çocuk İçin Yıllık   AGİ 1.761,48 X   (%50+%10+%7,5) 1.189,00
+ Bir Çocuk İçin Aylık   AGİ 1.189,00 / 12 99,08
İkinci Çocuk İçin   Yıllık AGİ 1.761,48 X   (%50+%10+%7,5+%7,5) 1.321,11
+ İkinci Çocuk İçin   Aylık AGİ 1.321,11 / 12 110,09
Üçüncü Çocuk İçin   Yıllık AGİ 1.761,48 X   (%50+%10+%7,5+%7,5+%5) 1.409,18
+ Üçüncü Çocuk İçin   Aylık AGİ 1.409,18 / 12 117,43
Dördüncü Çocuk İçin   Yıllık AGİ 1.761,48 X   %50+%10+%7,5+%7,5+%5+%5) 1.497,26
+ Dördüncü Çocuk İçin   Aylık AGİ 1.497,26 / 12 124.77

Muhasebe Kaydı;

Temmuz 2013 dönemi eşi çalışmayan üç çocuklu bir asgari ücretli için ücret tahakkuku

Hesap Kodu Ve Açıklama      Borç       Alacak 
770 Gen. Yön. Gid.   1.241,12    
770.01 İşçi Ücret   Giderleri 1021,5      
7770.02 İşveren SGK   Prim Giderleri 219,2      
136 Diğ. Çeşitli   Alacaklar   117,43    
                  136.01 Asgari Geçim İndirimi 117,43      
360 Öd. Vergi Ve   Fonlar       137,99
                  360,01 Gelir Vergisi     130,24  
                  360,02 Damga Vergisi     7,75  
361 Ödenecek Sos. Güv.   Kesintileri       372,85
                  361.01 SGK İşçi Payı     143,01  
      361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı     10,22  
      361.03 SGK İşveren Payı     199,2  
      361.04 SGK İşveren işsizlik Payı     20,42  
335 Personele Borçlar       847,71

Muhtasar Vergi Ödeme muhasebe kaydı;

Hesap Kodu Ve Açıklama      Borç       Alacak 
360 Öd. Vergi Ve   Fonlar   137,99    
                  360,01 Gelir Vergisi 130,24      
                  360,02 Damga Vergisi 7,75      
136 Diğ. Çeşitli   Alacaklar       117,43
                  136.01 Asgari Geçim İndirimi     117,43  
102 Bankalar       20,56

Asgari geçim indirimi ile ilgili sık sorulan sorular için tıklayınız


SMMM Eyüp Koç