Asgari Ücret 1.300,00 TL Olursa

Asgari Ücret 1.300,00 TL Olursa

Bütün gözler bu yılki Asgari Ücret zammına  çevrilmiş durumda, dikkatlerin bu kadar artmış olmasının sebebi kuşkusuz net ücretteki %30 luk zam.

Aralık ayı içerisinde toplanacak Asgari Ücret Komisyonundan hükumetin vaatleri arasında yer alan ve komisyona tavsiye ettiği 1.300,00 TL net ücret kararı çıkması, sadece ücretli çalışanların %80 inin aldığı bir maaş olmasının dışında yasal mevzuatla bir çok düzenlemede ölçü olarak kullanılması açısında da önemli etkilere neden olacaktır.

Şimdi asgari ücretteki artışın, hayatımızı olumlu ve olumsuz yönde etkileyecek önemli bir kaç sonucundan bahsedelim.

Olumsuz Sonuçlar;

DOĞUM BORÇLANMASI; Bir çocuk için, iki yıllık en düşük borçlanma tutarı, 9.780,48 TL iken yeni asgari ücret artışı ile bu tutar 12.639,54 TL den daha düşük olmayacak Buda 2.859,06 TL lik bir artış demek.

ASKERLİK BORÇLANMASI: Er ve erbaşların 550 Günlük askerlik borçlanması için en düşük borçlanma tutarı 7.471,20 TL den 2.184,01 TL artışla 9.655,21 TL olacak

YURTDIŞI BORÇLANMASI: 7.200 gün üzerinden prim ödeyecek gurbetçi, en düşük borçlanma tutarı 97.804,80 TL den 126.395,43 TL yükselirken 28.590,63 TL fazla prim ödemek zorunda kalacak

GENEL SAĞLIK SİGORTA PRİMİ: Aile içinde kişi başı gelir miktarı Asgari ücret ve asgari ücretin 1/3 ü kadar olanlar için aylık ödenecek GSS Primi 50,94 TL den 65,91 TL ye Asgari Ücret ile Asgari ücretin 2 katı arasındaki aile içi kişi başı geliri olan için 152,82 TL den 197,73 TL ye Asgari ücretin iki katında fazla aile içi kişi başı geliri olanlar için 305,64 TL den 395,46 TL ye yükselecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ: Aylık ödenen en düşük 407.52 TL isteğe bağlı sigortalılık primi 119,13 TL artış ile 526,65 TL olacak

30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR: Eksik çalıştıkları her gün için GSS gelir testine göre alt grup için günlük 1,70 TL den 0,50 TL artışla 2,20 TL ye orta grup için 5,09 TL den 1,50 TL artışla 6,59 TL ye gelir testi üst grup için 10,19 TL den 2,99 TL artışla 13,18 TL artış meydana gelecek

BAĞKUR PRİMLERİ; En alt gelir grubunun BAĞKUR primi aylık 407,52 TL den 526,55 TL ye yükselerek 119,33 TL daha fazla prim ödenecek.

İŞÇİ VE İŞVEREN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ: İşçi SGK primi asgari ücretli için 191,03 TL den 55,84 TL artışla 246,87 TL ye İşveren primi ise 222,87 TL den 65,15 TL artışla 288,01 TL ödenecek. Çalışan emekli için ödenecek Sosyal Güvenlik Destekleme primi işçi payı 95,51 TL den 27,92 TL artışla 123,43 TL işveren payı ise 312,01 TL den 91,20 TL artışla 403,21 TL olacak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İDARİ PARA CEZALARI: Asgari ücrete endeksli İdari para cezaları da %29,23 oranında zamlanacak

ÇEŞİTLİ VERGİLERLE İLGİLİ PARA CEZALARI: Asgari ücrete endeksli tüm vergi ve para cezaları da %29,23 oranında zamlanacak

ÜCRETTEN KESİLEN GELİR VE DAMGA VERGİSİ: Asgari ücretli için işveren tarafından ödenen gelir vergisi kesintisi 162,37 TL den 47,47 TL artışla 209,84 TL olarak ödenecek bu oran yeni belirlenecek Gelir Vergisi dilimlerine göre artan oranlı olarak yıl içinde daha fazla artış gösterecek.

Olumlu Sonuçlar;

İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücretle çalışan ve İşsizlik maaşı hak edenler 658,30 TL işsizlik maaşı alacak İşsizlik maaşında tavan ücret 1.316,62 TL ye kadar yükselecek

EVDE BAKIM ÜCRETİ: Evde bakım ücreti için aile fertleri başına düşen gelir eşiği Asgari ücretin 3/2 si olan 667,00 TL den 867,00 TL ye yükselerek daha fazla kişi yararlanabilecek

65 YAŞ AYLIĞI: 65 Yaş aylığı için, hane içi kişi başı gelirin 333,51 TL nin altında olması gerekirken asgari ücret artışı ile 433,34 TL nin altında olması yeterli olacak

GENEL SAĞLIK SİG. TESTİ: Hane halkı kişi başına düşen gelire göre prim ödeme zorunluluğu ve tutarları yeni asgari ücrete göre yeniden hesaplanacak. 424,50 TL üzerinde kişi başı geliri olanların prim ödeme zorunluluğu varken bu tutar 124,76 TL artarak 549,26 TL oluyor. Böylece 424,50 TL – 549,26 Tl aralığında hane halkı ortalama geliri bulunanlar prim ödeme zorunluluğundan kurtulabilecekler.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: En düşük Asgari Geçim indirimi tutarı 90,11 TL den 33,32 TL artışla 123,43 TL en yüksek Asgari Geçim İndirimi Tutarı 153,19 TL den 56,64 TL artışla 209,84 TL ödenecek

YER ALTI MADEN İŞÇİLERİ ÜCRETLERİ: Somada yaşanan kazadan sonra çıkarılan yasa ile yer altı maden işçilerine sağlanan iki katı asgari ücret uygulaması ile maden işçilerinin alacağı ücret 2.000,00 TL den 2.600,00 TL ye çıkacak

ÇIRAKLAR VE STAJYER ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ: Asgari ücretin en az %30 u kadar ödenmek zorunda olunan çıraklar ve stajyer öğrencilerin ücretleri de 382,05 TL den 111,68 TL artışla 493,73 TL olacak

BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI İÇİN SAĞLANAN DEVLET KATKISI: Katılımcıya tanınan katkı yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlıdır. Asgari ücretin artışı ile 318,38 TL lik destek 93,07 TL artışla 411,44 TL olacak

Yukarıda bahsettiklerimizin dışında kıdem tazminatı, emekli aylıkları, engelli aylığı, teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar gibi bir çok alanda da Asgari ücret artışının olumlu sonuçlarını görmek mümkün.

SMMM Eyüp Koç