Binek Otomobilin Alım Ve Satımında KDV

Binek Otomobilin Alım Ve Satımında KDV

Bu yazımda binek otomobillerin alım ve satımı sırasında KDV nin durumunu sade bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Binek otomobil alımı ve satışı sırasında KDV oranı kaçtır, Kimler hangi oranda KDV hesaplamalı, Binek otomobil alışında KDV hangi durumlarda maliyet ve gider unsuru olarak dikkate alınmalıdır. Tüm bu sorulara kısa ve net cevaplar verecek olursak;

Yeni binek otomobil alışı ; Sıfır binek otomobil alışlarında alımı yapanın nihai tüketici, serbest meslek kazancı, ticari kazanç, veya kurumlar vergisi mükellefi olup olmamasına bakılmaksızın genel KDV oranı olan %18 dir.

Kimler KDV sini indirim konusu yapabilir ; KDV kanunu 30/b maddesine uyarınca ana faaliyet konuları tamamen veya kısmen binek otomobillerin işletilmesi olan (oto kiralama şirketleri, taksi işletmeleri, sürücü kursları vb.) mükellefler bu amaçla aldıkları KDV yi defter kayıtlarında indirim konusu yapabilirler.

Bunun dışında, işletmenin kendi ihtiyacında kullanmak üzere aldığı binek otomobillerinin KDV` si indirim konusu yapılamaz. Faaliyet  amacı dışında şirketin kendi ihtiyacı için ( Örneğin Genel Müdüre tahsis edilen otomobil ) aldığı otomobilin KDV` si de indirilemez.

Ana faaliyet konuları tamamen veya kısmen binek otomobillerin işletilmesi olan (oto kiralama şirketleri, taksi işletmeleri, sürücü kursları vb.) mükellefler dışında kalan diğer gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yaptıkları işin mahiyetine göre KDV tutarını maliyet veya gider unsuru olarak dikate alabilirler.

Bu kapsamda bir oto galeri için KDV gider unsuru olarak dikkate alınabilirken başka ticari bir firma için maliyet unsuru olabilir.

İkinci el binek otomobil satışında KDV oranları;

  • Binek otomobil alışında KDV sini indirim konusu yapan (Ana faaliyet konusu tamamen veya kısmen binek otomobillerin işletilmesi olan ) mükelefler araçların teslime konu olması durumunda %18 KDV hesaplaması gerekmektedir.

Hemen belirteyim bu durumunda istisnası var şöyleki 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde kayıtlı bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde %1 KDV oranı uygulanır.

  •  İkinci el binek oto alım ve satımında serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın %1 KDV uygulanır. ( Yukarıda belirtiğimiz üzere KDV yi indirim konusu yapan Ana faaliyet konusu tamamen veya kısmen binek otomobillerin işletilmesi olan mükeleflerin ikinci el araç satışlarında %18 KDV uygulayacağı unutulmamalı )
  • Serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellefinin nihai tüketiciye İkinci el binek oto satımında %1 KDV uygulanır ( Yine Yukarıda belirtiğimiz üzere KDV yi indirim konusu yapan ana faaliyet konusu tamamen veya kısmen binek otomobillerin işletilmesi olan mükeleflerin ikinci el araç satışlarında %18 KDV uygulayacağı unutulmamalı )
  • İkinci el araç alımında KDV nin hiç hesaplanmayacağı tek durum ise, istisnasız tüm mükelleflerin nihai tüketici konumundaki birisinden araç alınmasıdır. bu durumda KDV hesaplanmaz.

SMMM Eyüp Koç