19.09.2019

İş Hayatı Ve Sosyal Güvenlik " Kategorisinde Yayınlanan Makaleler "

  • Vergisiz Asgari Ücret

      2016 Ocak ayından beri yıllık olarak belirlenmeye başlanan asgari ücret en son aralık 2018 de tespit edilmiş ve Ocak 2019 dan itibaren uygulamaya konulmuştur…  • 2019 Kıdem Tazminatı Tavanı

      Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Bknz: 1475..  • 2018 Kıdem Tazminatı Tavanı

    [alert-warning]Yıllar itibariyle kıdem tazminatı tavanı;[/alert-warning] Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) bir hizmet yılı için ödenecek azami..