Cari Hesap Mutabakatı Ve Mutabakat Form Örneği

Cari Hesap Mutabakatı Ve Mutabakat Form Örneği

Mutabakat Mektubu, 6762 Sayılı Eski TTK da 92. Maddede Yeni 6102 Sayılı TTK da ise 94. Maddesinde düzenlenmiş olup firmaların tutmakta oldukları cari hesap bakiyelerinin belirli devre sonlarında karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla düzenlenen formlardır.

Türk Ticaret Kanunu İlgili Maddesi;

III- BAKİYE

1, Belirlenmesi;

MADDE 94-(1) Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir.

(2)Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

Mutabakat Formu;

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında yazı ekinde bulunan Cari Hesap Mutabakat Formu’nu bilgisayarınıza indirerek gerekli düzenlemeleri de yaptıktan sonra şirket antetli kağıdınızda kullanabilirsiniz.


İNDİRCari Hs. Mutabakat Formu


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç