e-Belge Mükellefi misiniz?

e-Belge Mükellefi misiniz?

2017 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura mükellefidir.

19.10.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu VUK 509 Tebliğe göre 2017 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar e-Fatura mükellefidir.

e-Belge uygulamalarına mükellef grupları itibariyle başlama tarihlerini gösterir tablo

e-Farura:

Kapsama Giren Mükellef GruplarıZorunluluk Tarih
2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler01.07.2020
ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler01.07.2020
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler01.07.2020
Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları01.01.2020
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler01.01.2020

e-Arşiv Fatura;

Kapsama Giren Mükellef GruplarıZorunluluk Tarih
Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler01.01.2020
Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu01.01.2020
e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000TL, nihai tüketicilere 30.000TL ve üzeri)01.01.2020

e-İrsaliye:

Kapsama Giren Mükellef GruplarıZorunluluk Tarih
ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler01.07.2020
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler01.07.2020
Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler01.07.2020
Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerinimalini gerçekleştiren mükellefler.01.07.2020
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler01.07.2020
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.01.07.2020
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler01.07.2020
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve
ticaretiyle iştigal eden mükellefler
01.01.2020

e-SMM (e-Serbest Meslek Makbuzu):

Kapsama Giren Mükellef GruplarıZorunluluk Tarih
Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları01.06.2020

e-MM (e-Mustahsil Makbuzu):

Kapsama Giren Mükellef GruplarıZorunluluk Tarih
e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar01.07.2020
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler01.01.2020

e-Bilet:

Kapsama Giren Mükellef GruplarıZorunluluk Tarih
Kara ve Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükellefle01.01.2021
Sinema İşletmeleri01.07.2020

İlgili Tebliğler:

SMMM Eyüp Koç / 1e1 Muhasebe.Com