Evlilik, Evlat Edinme, Ölüm ve Babalık İzni; Özellikli Durumlar

Evlilik, Evlat Edinme, Ölüm ve Babalık İzni; Özellikli Durumlar

4857 sayılı iş kanunu ile işçilere bazı özel durumlar için mazeret izin hakkı tanınmıştır.

4857 Sayılı İş Kanunu Mazeret İzni başlığı;[alert-warning]Ek Madde 2 (Ek: 4/4/2015-6645/35 md. “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.”[/alert-warning]

Şimdi bu izinlere ilişkin bazı özellikli durumlardan kısa kısa bahsedelim.

  • Belirtilen izinler asgari süreler olup toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmesi ile artırılabilir.
  • Yıllık izinden süresinden düşülemez.
  • Bu günler için işçiye ücreti çalışıyormuş gibi ödenir.
  • İzin kullanılma zamanı fiili olayın gerçekleştiği zamandır. Öncesine veya sonrasında işverenin onayı olmadan kullanılamaz. Kanun maddesinin özü gereği izin kullanmanın amacı göz ardı edilmemeli. Örneğin doğum izninde amaç babanın, annenin yanında olması ona destek ve yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda yasal işlemlerle ilgilenebileceği zamanı tanımaktır.
  • Kullanılacak iznin hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram günlerine denk gelmesi halinde izin sürelerine ilave yapılmaz.
  • Kullanılacak mazeret izin tipine göre ispat edici belge işyerine verilecek dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Yukarıda belirttiğim birçok husus işçi ve işveren arasında iyi niyet çerçevesinde belirlenebilecek konulardır. İşveren insiyatifi dahilinde işçiye verilecek izin sürelerinde, kullanılacak gün sayısında ve ne zaman kullanılacağı konusunda esneklik gösterilebilir.

Ek: Mazeret İzin Dilekçesi Örneği

SMMM Eyüp Koç