Excel” de İki Tarih Arası Hesaplama Formül Örnekleri

Excel” de İki Tarih Arası Hesaplama Formül Örnekleri

Excelde bir çok işlemimizde kullanabileceğimiz iki tarih arası hesaplama formullerini nasıl kullanacağımıza dair birkaç örnek yapalım.

#İki tarih arası “YIL” hesaplama;

=YIL(B2)-YIL(A2)


Sonucu şu şekilde zenginleştirebiliriz.

=YIL(B2)-YIL(A2)&” YIL “


#İki tarih arası “AY” hesaplama;

Ay formulü iki tarih arasındaki yıldan bağımsız olarak sadece ay sonucunu verir

=AY(B2)-AY(A2)


Aynı şekilde formülümüzü

=AY(B2)-AY(A2)&” AY “ Şeklinde de yazabiliriz.


#İki tarih arası toplam ay bulabilmek için;

=(YIL(B2)-YIL(A2))*12+AY(B2)-AY(A2)&” AY “ Formulünü kullanabiliriz.


#İki tarih arası GÜN farkı hesaplama;

Yine genel olarak GÜN formulü iki tarih arasındaki yıldan ve aydan bağımsız olarak sadece gün sonucunu verir.

=GÜN(B2)-GÜN(A2)


Formülümüzü

=GÜN(B2)-GÜN(A2)&” GÜN “ Şeklinde de kullanabiliriz.


#İki tarih arası toplam gün farkını bulmak için;

=B2-A2&” GÜN “


#İki tarih arasındaki gün sayısını özellikle SGK gün sayısı açısından bulmak için şu formülü tercih etmeliyiz.

=GÜN360(A2;B2)


Tüm formüllerimizi kullanarak iki tarih arasındaki farkı Yıl Ay Ve Gün olarak bulabiliriz.

Bunun için;

=YIL(B2)-YIL(A2)&” YIL “&AY(B2)-AY(A2)&” AY “&GÜN(B2)-GÜN(A2)&” GÜN “


Ekte bu formülleri kullarak oluşturulan basit bir kıdem tazminatı hesaplama Excel sayfasını bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bu formülleri kullanarak birçok form hesaplama ve tablo yapabilirsiniz.

SMMM Eyüp Koç