Excel Klavye Kısayolları (Microsoft Office 2010)

Excel Klavye Kısayolları (Microsoft Office 2010)

Dummy image

Ctrl + P

Yazdırma önizleme


Ctrl+C = Kopyala


Ctrl+X = Kes


Ctrl+V = yapıştır


Ctrl+Alt+V = Özel yapıştır menüsü açılır


Alt + = Menü kısayolları için hatırlatıcı harf ve sayı önizleme


Ctrl+S = Hızlı Kaydet

Ctrl+Z = Geri Al

Ctrl+Y = İleri al


Ctrl+Ok = En Yakın veya en son dolu hücreye gider


Ctrl+Home = çakışma sayfasının en başına A1 Hücresine gider


Ctrl+End = Çalışma Sayfasındaki dolu en son hücreye gider


Ctrl+Page Down = Çalışma kitabındaki sağdaki sayfaya (sekmeye) gider


Ctrl+Page Up = Çalışma kitabındaki soldaki sayfaya (sekmeye) gider


Ctrl+A = Çalışma sayfasının tamamını seçer


Shift+ok = Hücre seçimini ok yönüne doğru seçer


Ctrl+Shift+ok  = Ok yönüne doğru tüm dolu hücreleri seçer


Alt+Enter = Hücre içinde satır başı paragraf


Ctrl+Ara Çubuğu = Seçilen hücrelere ait tüm sütunu veya sütunları seçer


Shift+Ara Çubuğu = Seçilen hücrelere ait tüm satırı veya satırları seçer


Ctrl+Plus(+) Boş hücre, satır veya sütün ekleme


Ctrl+Eksi(-) Boş hücre, satır veya sütün silme


Ctrl+Shift+Noktalı virgül (;) : Seçili hücreye Günün tarihini girer


Ctrl+Shift+İki Nokta (:) : Seçili hücreye Günün saatini girer


Ctrl+9 = Seçili hücreye ait tüm satırı gizler (Alfa Numerik Tuş takımındaki değil)


Ctrl+0 = Seçili hücreye ait tüm sütunu gizler.


Ctrl+D = Bir üstündeki hücre değerini veya formülü kopyalar


Ctrl+R = Bir solundaki hücre değerini veya formülü kopyalar


Ctrl+Alt+K = Köprü oluşturma veya düzenleme


F4= Son yapılan işlemi tekrar eder


F11 = Seçili aralıktaki değerlere ait grafik oluşturma


F5 = Git iletişim kutusunu açar


F12 = Farklı kaydet


Ctrl+N: Yeni çalışma kitabı açar


Ctrl+Ara Tuşu : Tüm sütünu seçer Ctrl+Plus: Seçilen Sutunun soluna sütun ekler, Ctrl+Eksi(-) Seçilen Sütunu siler


Shift+Ara Tuşu : Tüm satırı seçer Shift+Plus: Seçilen satırın üstüne satır ekler, Shift+Eksi(-) Seçilen satırı siler


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç