Excelde Metnin İçine Formül Eklemek

Excelde Metnin İçine Formül Eklemek

Exceli her ne kadar bir hesaplama tablosu olarak kullanıyor ve genelde sayısal veriler içeren tablolar üretiyor olsakta,  üretilen tabloların veya raporların sonuçlarına göre; açıklama, değerlendirme, sonuç ve bilgilendirme gibi ek bilgiler yapılması dolayısıyla düz metin kullanımı da gerekli olabiliyor.

Yazılan bu metinler, sabit bir konu ise çok bir sıkıntı yok. Fakat değişen değerlere bağlı olarak açıklama metninin sürekli olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkıyorsa bu hem zaman alıcı hemde hataya neden olabilecek sonuçlar doğuruyor. İşte burada Excel’in bir özelliği imdada yetişiyor. Birleştir veya “ve” anlamına gelen & sembolü..

Aynı tipte hazırlanan bu tür tablo ve raporlar için değişen sonuçları sabit bir açıklama metninin içinde yer alacak şekilde formül olarak kullanabiliriz. Basit bir örmekle açıkladıktan sonra formülün kullanımını içeren örnek bir tabloyu da yazı ekinde paylaşacağım.


İlk yapılması gereken veri hücresine = işareti ile başlamak

 

 


Yazılacak metin çift tırnak işareti arasına alınmalı ” “

 

 


Metnin devamında isabet ettirilecek hücre değeri veya formül için & işareti ile başlanmalı  yine & işareti ile bitirilmelidir.

 

 


Metin İçinde Formül Örnek Excel Tablosu

Excel Metin İçinde Formül


Formül çubuğunda görünen:

“Kayıtlarımızda “&YIL(B1)&” Yılı “&METNEÇEVİR(B1;”aaaa”)&” Ayına ait “&METNEÇEVİR(B4;”#.##0,00″)&” TL Tutarında “&B2&” Adet “&B3&” ‘nız bulunmaktadır.”

Hücrede görünen:
Kayıtlarımızda 2017 Yılı Ekim Ayına ait 25.210,00 TL Tutarında 40 Adet Fatura ‘nız bulunmaktadır.


Excel Dosyası


Yukarıdaki örnekten yola çıkarak hazırlayacağınız gelir tablosu dipnotlarında, bilanço dipnotlarında, mutabakat ve bilgilendirme formlarında dilekçelerde, üst yönetime sunacağınız raporlarda ve buna benzer birçok konuda kullanabilirsiniz.


SMMM Eyüp Koç