Excelde Sonucu 5 Ve 5’in Katlarına Yuvarlamak

Excelde Sonucu 5 Ve 5’in Katlarına Yuvarlamak

Maaş ödeme, zam hesaplama, ödeme tablosu yapma ve bir çok işlemde kullanabileceğimiz bir Excel işlevinden bahsetmek istiyorum. Küsürat farklarını en yakın istenilen sayı ve katlarına yuvarlamak için kullanabileceğimiz işlev


KYUVARLA(sayı;katsayı)

İstenen katsayıya yuvarlanmış bir sayı döndürür.

Formül Açıklama Sonuç
=KYUVARLA(13;5) 13’ü 5’in en yakın katına yuvarlar 15
=KYUVARLA(24;10) 24’ü 10’un en yakın katına yuvarlar 20
=KYUVARLA(5;3) 5’i 3’un en yakın katına yuvarlar 6

Aşağıdaki örnek hesaplama tablosunda A sütunundaki tutarların  oran sütünundaki değerler ile çarpım sonucunu 5 ve katlarına yuvarlamak için kullanılacak formül

A Oran %  Tutar  Formül
     1.500,00 3,04%        45,00  =KYUVARLA(H3*I3;5)
     2.450,00 3,04%        75,00  =KYUVARLA(H4*I4;5)
     3.520,00 3,04%      105,00  =KYUVARLA(H5*I5;5)
     2.450,00 3,04%        75,00  =KYUVARLA(H6*I6;5)
     1.540,00 3,04%        45,00  =KYUVARLA(H7*I7;5)

Sonucu 5 ve katlarına yukarı yuvarlamak için ise TAVANAYUVARLA formülünü kullanabilirsiniz.


TAVANAYUVARLA(sayı;anlam)

Bir sayıyı yukarı doğru en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar.

Formül Açıklama Sonuç
=TAVANAYUVARLA(71;5) 71’i 5’in en yakın katına yukarı yuvarlar 75
=TAVANAYUVARLA(46;5) 46’yı 5’in en yakın katına yukarı yuvarlar 50
=TAVANAYUVARLA(33;5) 33’ü 5’in en yakın katına yukarı yuvarlar 35

Yukardaki formüllerin dışında yuvarlama işlemleri için

YUVARLA AŞAĞIYUVARLA
YUKARIYUVARLA TAVANAYUVARLA
TAVANAYUVARLA.DUYARLI TABANAYUVARLA
TABANAYUVARLA.DUYARLI KYUVARLA

İşlevlerini kullanabilirsiniz.


SMMM Eyüp Koç