Fazla Çalışma Muvafakatnamesi Açıklamaları Ve Örnek Form

Fazla Çalışma Muvafakatnamesi Açıklamaları Ve Örnek Form

Yeni bir yılın ve yeni bir çalışma döneminin başlangıcı ile yenilenmesi, bazı durumlarda da ilk kez düzenlenmesi gereken evraklardan biride bu yazımın sonunda microsoft word dosyası olarak ekte paylaşacağım “Fazla Çalışma Onay Belgesi” veya başka bir ifade ile “Fazla Çalışma Muvafakatnamesi“.


Öncelikle bu kelimelerin içini dolduralım;

Fazla Çalışma: Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. (Bknz. 4857/41)

Muvafakatname: Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesidir.


Bu çerçevede Fazla çalışma Muvafakatnamesini; işçinin fazla çalışma yapmayı ve bu fazla çalışma karşılığı edinimlerini kanun çerçevesinde ücret veya izin olarak kullandırma haklarını peşinen kabul etmesi olarak tanımlayabiliriz.


Yıl içinde işe yeni başlamış işçi için iş akdinde yer alan madde ile fazla çalışma onayı alınmış ise o dönem için ayrıca “Fazla Çalışma Onayı” düzenlenmesine gerek yoktur, fakat takip eden her yeni yıl için bu formun o dönemi kapsayan tarihler belirtilerek yeniden düzenlenmesi ve işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Yazılı onayı alınmadan yapılan fazla çalışmanın tespiti halinde 4857 sayılı iş kanunun 102/c bendi uyarınca 2017 yılı için her bir işçi başına 295,00 TL idari para cezası uygulanır.

41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 295,00 TL

Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için ayrıca bu onay aranmaz.


Pek tabi ik işçinin fazla çalışma yapmak istememesi de mümkündür. Bu durumda işçi gerekli onayın verilmesi konusunda zorlanamaz veya bu sebepten dolayı işveren tarafından iş akti haklı nedenlerle feshedilemez. O halde işçiye çalışma süresine göre ihbar tazminatı ve diğer gerekli koşulların sağlanmış olması halinde kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.


Fazla çalışma Muvafakatnamesi


SMMM Eyüp Koç