Fazla Mesai, Genel Tatil Ve Hafta Sonu Çalışması

Fazla Mesai, Genel Tatil Ve Hafta Sonu Çalışması

Öncelikle kafa karıştıran, işçi ve işveren arasında oldukça tartışılan ve bu yüzdende bizleri uygulamada sıkıntıya düşülen bir konuya açıklık getirelim.

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA KAVRAMLARI;

Fazla Çalışma: Haftalık 45 Saatin üzerinde yapılan çalışmalardır.

  • Bir Yılda 270 Saati Geçemez
  • Normal Çalışma Saatinin Yüzde Elli Fazlası Kadar Ödenir.
  • Her Bir Saate karşılık (01:30) Bir Buçuk Saat izin verilebilir

Fazla Sürelerde Çalışma: Sözleşme ile veya çeşitli hükümlerle haftalık çalışma süresinin 45 saatinin altında belirlendiği durumlarda 45 saate kadar olan fazla çalışmalar Fazla Sürelerde Çalışma olarak değerlendirilir.

  • Normal Çalışma Saatinin Yüzde Yirmi Beş Fazlası Kadar Ödenir.
  • Her Bir Saate Karşılık Bir Saat On Beş (01:15) Dakika İzin Verilebilir.

Yukarıda değindiğimiz konulara ek açıklamalar yapmak gerekirse fazla Çalışma için her yılın başında işçiden rızası ile fazla Çalışma için yazılı muvaffakatnamesi alınır ve özlük dosyasında muhafaza edilir.

Kanunda belirtilen hususların yerne getirilmesi halinde zorunlu ve olağanüstü durumlarda yıllık 270 saat üzerinde fazla çalışma yapılabilir.

Fazla çalışma saati 30 dakikalık zaman dilimlerini kapsar şöyle ki, yarım saatten az yapılan fazla çalışmalar yarım saate, yarım saatten fazla yapılan çalışmalar bir saate tamamlanır. (Bordrolarda küsurat gösterilmez.)

Ücretin brüt veya net olarak anlaşılmasına bağlı olarak fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında bir farklılık yoktur.

Fazla çalışma süresinin ödenecek ücretin içinde olduğu ve bu yüzden ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyeceği iş sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

Fazla çalışma ve fazla süreli çalışma ücret oranları asgari uygulanabilecek oranlardır işveren isterse bu oranın üzerinde zamlı ücret ödeyebilir.


Örnek: Haftalık 45 saat çalışan ve aylık net maaşı 2.250,00 TL olan bir işçinin ay sonu puantajında toplam 234 saat çalışması vardır. (9 Saat fazla Çalışma)

Bir Saatlik Normal Ücret: (2.250,00 TL / 225 Saat) = 10,00 TL / Saat

Bir Saatlik Fazla Mesai Ücreti: (Normal Saatlik Ücreti X 1,5)  = 15,00 TL / Saat

Aylık Toplam Fazla Çalışma Ücreti: (Fazla Çalışma Ücreti * Fazla Çalışma Saati)

                                                                         :15,00 TL X 9,00 Saat = 135,00 TL

İşçiye ay sonunda 2.385,00 TL toplam maaş ödemesi yapılır.


Örnek: Haftalık 36 saat çalışan ve aylık net maaşı 2.250,00 TL olan bir işçinin ay sonu puantajında toplam 234 saat çalışması vardır.

Bu durumda işçinin aylık çalışma saati 180 saat tir 225 saate kadar olan süreler fazla Süreli çalışma olarak hesaplanacak olup bu süreyi aşan çalışmalar Fazla Çalışma olarak değerlendirilecektir.

Aylık Fazla Süreli Çalışma Saati: (225 Saat – 180 Saat) = 45 Saat

Normal Çalışma Saat Ücreti: (2.250,00 TL / 180 Saat) = 12,50 TL / Saat

Bir Saatlik Fazla Süreli Çalışma Ücreti: (Normal Çalışma Saat Ücreti * 1,25)= 15,625 TL / Saat

Toplam Fazla Süreli Çalışma Ücreti: (Saatlik Fazla Süreli Çalışma Ücreti X Aylık Fazla Süreli Çalışma Saati)

                                                                          : 15,625 TL X 45 Saat = 703,13 TL


Ayrıca Fazla çalışma ücreti hesaplaması;

Aylık Fazla Çalışma Saati: (234 Saat – 225 Saat) = 9 Saat

Normal Çalışma Saat Ücreti: (2.250,00 TL / 180 Saat) = 12,50 TL / Saat

Bir Saatlik Fazla Çalışma Ücreti: (Normal Çalışma Saat Ücreti * 1,50) = 18,75TL / Saat

Toplam Fazla Çalışma Ücreti: (Saatlik Fazla Çalışma Ücreti X Aylık Fazla Çalışma Saati)

                                                  : 18,75 TL X 9 Saat = 168.75 TL

İşçiye ay sonunda Aylık Ücreti + Fazla Süreli Çalışması + Fazla Çalışması birlikte (2.250,0 TL + 703,13 TL + 168,75 TL) 3.121,88 TL toplam maaş ödemesi yapılır.


Ulusal ve dini bayram gibi Genel tatil günlerinde çalışılması durumunda günlük ücretinin bir katı (%100) kadar zamlı ödeme yapılır.

Hafta sonu tatil günlerinde çalışılması fazla çalışma kapsamında değerlendirilip günlük ücretin bir buçuk katı (% 50) kadar zamlı ödeme yapılır.


SMMM Eyüp Koç