Form BA/BS Açıklama Ve Mutabakat Form Örneği

Form BA/BS Açıklama Ve Mutabakat Form Örneği

Aylık dönemler halinde düzenlenerek ilgili dönem takip eden ayın ilk gününden son günü akşamına kadar Gelirler İdaresi sistemi üzerinden onaylamak suretiyle göndermek zorunda olduğumuz BA Ve BS formları zamanla uygulamada bazı değişikliklere uğramakla birlikte 2007 den beri hayatımızda ve mesleki sorumluluklarımız içinde yer almakta.


Mutabakat niçin yapılmalı;

Bilindiği üzere bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanmakta ve özel usulsüzlük cezaları ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Formların belirlenen sürelerde verilmesine gösterilen azami dikkat ve önemin eksik veya yanıltıcı bilgiler içermemesi konusunda da göstermek gerekiyor. Maliye bakanlığının çapraz kontrollerine takılmamak için bildirimden önce hem Ba Bildirimlerine esas hemde BS Bildirimlerine esas formlar için mutabakat yapılması büyük önem arzeder olmuştur.


Öyleki Mükellefler artık mutabakatlarını sadece bu amaca yönelik programlar satın alarak veya aracılar kullanarak yapmaya çalışıyor.

Kullanılan birçok muhasebe programlarında otomatik Form BA/BS Mutabakat formları alınabilmekte ve muhattaplara iletilebilmektedir. Bununla birlikte farklı yöntemler (Excel Vb..) kullanan ve herhangi bir mutabakat programı kullanmayanlar için ekte paylaşacağım Form BA/BS Mutabakat formunu kullanabilirsiniz.


Mutabakatlarınız neticesinde eksik ve yanıltıcı bilgiler kapsamında maliye bakanlığının tanımış olduğu toleransları hatırlatmak gerekirse;

  • Vergi Kimlik ve TC Kimlik Numaralarının doğru yazılmış olması şartıyla Unvandaki kısaltmalar veya kelime yer değişiklikler
  • 2017 Tarihi itibari ile bildirim haddi olan 5.000,00 TL nin %10 (500,00 TL) na kadar olan farklılıklar
  • Belge sayısı 5 Adeti aşmayan ve toplamda bir değişikliğe neden olmayan belge sayısı ile ilgili hatalar

Ek: Form-Ba-Bs-Mutabakat-Mektubu


SMMM Eyüp Koç