Geçici İşgöremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Geçici İşgöremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Geçici İş Göremezlik Ödeneği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Geçici İş Göremezlik Ödeneği  (Rapor parası, istirahat parası) almak isteyen sigortalı, iş kazası veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki Bir Yıl (On İki Ay)  içinde en az 90 gün prim ödemiş olmalıdır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır.

Ödeneğin hesaplanması için rapordan önce işveren tarafından sosyal güvenlik kurumuna bildirilmiş üç aylık eğer yoksa geriye dönük üç aylık prime esas kazançları toplamı esas alınır.

Raporun alındığı tarihteki aylık kazançlar hesaplamaya dahil edilmez.

Örnek;

Ekim ayı içerisinde alınan rapor için Temmuz Ağustos Ve Eylül dönemine ait kazanç toplamları dikkate alınır.

Dönem (Ay) Prime Esas Kazanç Prim İkramiye
Ek Ödemeler
Prim Ödeme
Gün Sayısı
Temmuz 3.900,00 TL 30
Ağustos 3.770,00 TL 29
Eylül 3.380,00 TL 26
Toplam 11.050,00 TL 85

Hesaplamada işveren tarafından ödenen ve sosyal güvenlik kurumuna bildirilen prim ve ikramiye gibi ek ödemelerinde %50 si kadarı dikkate alınır.

Son üç aya ait kazanç toplamının o üç aya ait toplam prim ödeme gün sayısına bölümü ile prime esas günlük kazanç hesaplanır.

= 11.050,00 / 85
= 130,00 TL/Gün

  • Yatarak tedavilerde ortalama günlük kazancın yarısı (1/2)
  • Ayaktan tedavilerde ise 2/3 ‘ü
  • Hastalık halinde toplam rapor gün sayısının 2 eksiği
  • Analık ve iş kazasında tamamı

ile çarpılarak Geçici İş Göremezlik Ödeneği  hesaplanmış olur.

Ayaktan Tedavi İçin;
130,00 TL  / 3 X  2

= 86,67 TL X (Rapor Gün Sayısı – 2)

Yatarak Tedavi İçin;
130,00 TL  / 2

= 65,00 TL X (Rapor Gün Sayısı – 2)


Rapor süresinin 2 günlük kısmı (Her ne kadar kanaatim aksi yönde olsada) işveren sorumluluğunda olup ödeme yapılmayabilmektedir.

İş kazası ve meslek hastalıklarında son Bir yıl içinde 90 gün prim ödeme zorunluluğu aranmaz işe girdiği gün iş kazası geçiren ve adına kazanç bildirilmeyen sigortalı için ödenecek prime esas kazanç tutarı o meslek koduna göre belirlenen emsal kazanç dikkate alınarak hesaplanır.

Aynı ay içinde alınan farklı tarihlere ait raporlar ayrı ayrı hesaplanır.


Yazı ekindeki excel dosyasını indirerek iş göremezlik tutarınızı hesaplayabilirsiniz.

İş Göremezlik Hesaplama Excel Dosyası İNDİR..


SMMM Eyüp Koç