Vergisini Ödeyen Ödemeyen Belli Olsun..

Vergisini Ödeyen Ödemeyen Belli Olsun..

  Her vergi affı döneminde gündeme gelen ve çıkarılan vergi aflarına yönelik yaptığımız en büyük eleştirilerden biridir; vergisini zamanında ödeyen (Vergiye Uyumlu) mükellefin durumu. Sonunda beklentiler karşılık buldu ve konuya ilşikin yasa yürürlüğe girerek vergisini zamanında ödeyen mükellefin cezalandırılması yerine ödüllendirilmesi, ve bu alışkanlığının devamının sağlanması yönünde idarece olumlu bir adım atılmış oldu.


 

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi başlığı ile duyurulan ve Mart 2017 de yapılan yasal düzenlemenin detayları 23 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 301 Nolu Gelir Vergisi genel tebliğ ile açıklığa kavuşturulmuş oldu.

Uygulamaya ne zaman geçilecek? Kimler indirimli vergiden yararlanacak kimler yararlanamayacak? İndirimden yararlanmanın genel ve özel koşulları neler?


[alert-success]Ne zaman Başlıyor?[/alert-success]

Uygulama 01.01.2018 tarihi itibari ile başlıyor. Diğer şartların sağlanmış olması koşulu ile bu tarih ten itibaren verilecek kurum ve gelir vergisi beyanlarında hesaplanan vergi üzerinden %5 indirimden yararlanmak mümkün olacak.


[alert-success]Uygulamadan faydalanacak olanlar;[/alert-success]

  • Ticari zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar.
  • Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere Kurumlar Vergisi Mükellefleri

[alert-success]Uygulamadan Faydalanmanın özel koşulları:[/alert-success]

1-  Beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş olma şartı;

Verilendirme Dönemi

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması

Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz

2017

2016

2015

2- Tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödeme şartı

Verilendirme Dönemi

Ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde ödenmiş olması

Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.

2017

2016

2015

3-     İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın olmaması şartı

Verilendirme Dönemi

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması

Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.

2017

2016

2015

4-     Beyannamenin verildiği tarih itibari ile vadesi gelmiş ödenmemiş vergi aslı ve vergi cezası olmama şartı

Tarih

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

Beyanname Tarihi

5-     Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olma şartı

Verilendirme Dönemi

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sayılan fiilleri işlenmemiş olması

MADDE 359
KAÇAKÇILIK SUÇLARI
VE
CEZALARI

2017

2016

2015

2014

2013


[alert-note]Notlar:[/alert-note]

  • İndirimden faydalanılabilecek azami tutar 1 Milyon Türk lirasıdır.
  • İndirim tutarının ödenecek vergi tutarından fazla olması durumunda kalan tutar diğer vergilerden mahsup edilebilir.

Daha detaylı bilgi ve örnekler için tebliğin tamamını bu linkten inceleyebilirsiniz.


Belirtilen şartlar biraz ağır gibi görünsede vergi ödevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren, bunu bir disiplin olarak benimseyen vergiye uyumlu mükellef bu indirimden yararlanmaya devam etmek isteyecek ve tercihini sistemde kalmaktan yana kullanacaktır.


SMMM Eyüp Koç