İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçmiş Olabilirsiniz.

İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçmiş Olabilirsiniz.

2017 Mali döneminin şu son günlerinde dikkatinizi çekmek istediğim özel bir husus var İşletme Defteri Tutan 2. Sınıf tüccarlar için önümüzdeki yıl Bilanço Usulüne göre defter tutmak zorunda kalmış olabilirsiniz.

Mükelleflerin 2018 yılında tutacakları defterlere ilişkin hadler, 2017 yılı iş hacimlerine ve dolayısıyla 2016 yılı sonunda açıklanan 476 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 2017 yılı için yayınlanan hadlere dayanmaktadır.

Madde No

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

2015

2016

2017

MADDE 177

1

Yıllık Alış tutarı

160.000

168.000

170.000

Yıllık Satış tutarı

220.000

230.000

230.000

2

Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

88.000

90.000

90.000

3

(İş hasılatının 5 katı) + Yıllık Satış Tutarı

160.000

168.000

170.000

 Defter Tutma, sınıf değiştirme hadleri ve açıklamalar; 

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan (bakkal, kasap, ayakkabıcı, lokantacı, konfeksiyoncu, imalatçı, ithalatçı vb.) ve yıllık alımlarının tutarı 204.000 TL yi (170.000 X 1,20) veya satışları tutarı 276.000 TL yi (230.000 X 1,20) lirayı aşanlar;

2017 Yılı İş Hacminin %20 yi aşan nispette olması

2017 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

Alış Tutarı

204.000 TL yi aşması

2018 Yılı
Bilanço Usulü

Satış Tutarı

276.000 TL yi aşması

*Her iki iş hacminin %20 artış olması şartı gerekmez. İş hacimlerinden herhangi birisinin belirtilen nispette artmış olması yeterlidir.

 2- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan (bakkal, kasap, ayakkabıcı, lokantacı, konfeksiyoncu, imalatçı, ithalatçı vb.) tüccarların 2016 yıllık alımlarının tutarı 168.000,00 TL ile 201.600 TL (168.000 X 1,20) arasında veya satışları tutarı 230.000,00 TL ile 276.000 TL (230.000 X 1,20) arasında gerçekleşenler ve takip eden 2017 yılı için yıllık alımlarının tutarı 170.000,00 TL ile 204.000 TL (170.000 X 1,20) arasında veya satışları tutarı 230.000,00 TL ile 276.000 TL (230.000 X 1,20) arasında gerçekleşenler;

2016 ve 2017 Yılı İş Hacminin %20 ye kadar artmış olması

2016 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

Alış Tutarı

168.000 TL – 201.600 TL
arasında olması

2018 Yılı
Bilanço Usulü

Satış Tutarı

230.000 TL – 276.000 TL
arasında olması

2017 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

Alış Tutarı

170.000 TL – 204.000 TL
arasında olması

Satış Tutarı

230.000 TL – 276.000 TL
arasında olması

*Tüm değişkenlerin bir arada olması gerekmez. Birbirinden bağımsız düşünülmelidir.

 3- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satma dışındaki işlerle uğraşıp da (nakliyecilik, komisyonculuk gibi hizmet üretimi yapan otel, sinema, plaj, oyun salonu işletenler, oto boyacıları, kaportacılar, nakliyeciler, berberler vb.) bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 108.000 TL yi (90.000 X 1,20) TL yi aşanlar;

2017 Yılı İş Hacminin %20 yi aşan nispette olması

2017 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların dışında kalanlar

Gayrisafi İş Hasılatı

108.000 TL yi aşması

2018 Yılı
Bilanço Usulü

 4- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satma dışındaki işlerle uğraşıp da (nakliyecilik, komisyonculuk gibi hizmet üretimi yapan otel, sinema, plaj, oyun salonu işletenler, oto boyacıları, kaportacılar, nakliyeciler, berberler vb.) 2016 yılı içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatları 90.000 TL ile 108.000 TL (90.000 X 1,20) arasında gerçekleşmiş ve 2017 yılı içinde de elde ettikleri gayrisafi iş hasılatları 90.000 TL ile 108.000 TL (90.000 X 1,20) TL arasında gerçekleşenler;

2016 ve 2017 Yılı İş Hacminin %20 ye kadar artmış olması

2016 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların dışında kalanlar

Gayrisafi İş Hasılatı

90.000 TL – 108.000 TL
arasında olması

2018 Yılı
Bilanço Usulü

2017 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların dışında kalanlar

Gayrisafi İş Hasılatı

90.000 TL – 108.000 TL
arasında olması

 5- Satın alınan malların olduğu gibi veya işlendikten sonra satışı ve bunların dışındaki işlerin birlikte yapılması halinde 2017 yılında elde ettikleri diğer iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 204.000 TL yi (170.000 X 1,20) aşanlar;

2017 Yılı İş Hacminin %20 yi aşan nispette olması

2017 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve diğer işleri birlikte yapanlar

Diğer İşlerden Elde Edilen Satış Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı Toplamı

204.000 TL yi aşması

2018 Yılı
Bilanço Usulü

Örnek:2017 Yıl boyunca diğer işlerden yapılan satış toplamı 20.000,00 TL, Mal satışları Toplamı 110.000,00 TL ?
(20.000,00 X 5 ) + 110.000,00 TL = 210.000,00 TL
210.000,00 TL > 204.000,00 TL 2018 de bilanço usulüne geçmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 6Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satma ve bunların dışındaki işlerin birlikte yapılması halinde Diğer iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 2016 yılı için 168.000 TL ile 201.600 TL (168.000 X 1,20) arasında ve 2017 yılı için 170.000 TL ile 204.000 TL (170.000 X 1,20) arasında olanlar;

2016 ve 2017 Yılı İş Hacminin %20 ye kadar artmış olması

2016 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve diğer işleri birlikte yapanlar

Diğer İşlerden Elde Edilen Satış Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı Toplamı

168.000 TL – 201.600 TL
arasında olması

2018 Yılı
Bilanço Usulü

2017 Yılı Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve diğer işleri birlikte yapanlar

Diğer İşlerden Elde Edilen Satış Hasılatının Beş Katı ile Mal Alım Satımı ile İlgili Satış Tutarı Toplamı

170.000 TL – 204.000 TL
arasında olması

Örnek:
2016 Yıl boyunca diğer işlerden yapılansatış toplamı 15.000,00 TL, Mal satışları Toplamı 105.000,00 TL ?
(15.000,00 X 5 ) + 105.000,00 TL = 180.000,00 TL
180.000,00 TL < 201.600,00 TL ve 180.000,00 TL > 168.000,00 TL 2017 işlemleri incelenmelidir.

2017 Yıl boyunca diğer işlerden yapılan satış toplamı 20.000,00 TL, Mal satışları Toplamı 90.000,00 TL ?
(20.000,00 X 5 ) + 90.000,00 TL = 190.000,00 TL
190.000,00 TL < 204.000,00 TL ve 190.000,00 TL > 170.000,00 TL 2018 yılı için bilanço usulüne geçmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç