Kasım 2017 Ve Ertelenen Şubat 2017 SGK Prim Ödeme Tarihlerinde Değişiklik!

Kasım 2017 Ve Ertelenen Şubat 2017 SGK Prim Ödeme Tarihlerinde Değişiklik!

   05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile:


  En geç 02 Ocak 2018 ‘de ödenebilecek “Ertelenen 2017 Şubat sigorta primleri” ve “Kasım 2017 sigorta primleri” 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir.


İlgili bölümü aynen aktarıyorum;

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi;
GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.

  Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmek ve süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamak açısından belirtilen tarihlere kadar ertelenen ve cari ay sigorta primleri ödemeleri önem arz etmektedir.


SMMM Eyüp Koç