Sigorta  Poliçesi Muhasebe Kaydı

Sigorta Poliçesi Muhasebe Kaydı

Başlangıç tarihi 10.04.2019 bir yıllık tutarı 1.950,00 TL olan kasko poliçesi firma kredi kartı ile ödenmiştir.

Öncelikle poliçe tutarını aşağıda örneğini paylaştığım veya sizinde basitçe oluşturabileceği bir excel tablosu yardımıyla muhasebenin dönemsellik ilkesi gözardı edilmeden dönemlere göre paylaştırılması gerekir.

Tablo yardımıyla poliçenin günlük tutarı, aylık veya geçici vergi dönemleri itibari tutarları hesaplanabilir.

Plaka Numarası 06 AU 3481
Poliçe Başlangıç Tarihi 10.04.2019
Poliçe Bitiş Tarihi 10.04.2020
Poliçe Bedeli  1.950,00
Günlük Poliçe Bedeli 5,33
Son
Tarih
Gün
Sayısı
Aylık
Poliçe Bedeli
Poliçe
Dönemleri
Dönemsel
Poliçe Bedeli
30.04.2019 20,50 109,22 2019-2. Donem 434,22
31.05.2019 31,00 165,16 2019-2. Donem
30.06.2019 30,00 159,84 2019-2. Donem
31.07.2019 31,00 165,16 2019-3. Donem 490,16
31.08.2019 31,00 165,16 2019-3. Donem
30.09.2019 30,00 159,84 2019-3. Donem
31.10.2019 31,00 165,16 2019-4. Donem 490,16
30.11.2019 30,00 159,84 2019-4. Donem
31.12.2019 31,00 165,16 2019-4. Donem
31.01.2020 31,00 165,16 2020-1. Donem 484,84
29.02.2020 29,00 154,51 2020-1. Donem
31.03.2020 31,00 165,16 2020-1. Donem
10.04.2020 9,50 50,61 2020-2. Donem 50,61
TOPLAM 366,00 1.950,00 1.950,00

Firmanın aylık bilanço düzenliyor ve gelir gider raporlarını aylık olarak takip ediyor olması halinde muhasebe kaydını da aylık olarak düzenlemesi daha uygun olacaktır.

İçinde bulunulan dönemin payı, gider yerine ve aracın kullanım amacına uygun olarak ilgili gider hesabının borcuna (720, 730… 760, 770..) doğrudan yazılabilir.

—– 10.04.2019 ——
Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 109,22
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 165,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 159,84
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 165,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 165,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 159,84
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 165,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 159,84
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 165,16
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 165,16
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 154,51
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 165,16
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 50,61
329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı 1.950,00
10.04.2019 Tarihli Sigorta Poliçesi Yevmiye Kaydı..

Yıl içinde her ay sonu bilanço hesabında takip edilen tutar gider hesabına virmnalanarak kapatılılmış ve dönemin giderine dönüştürülmüş olur.

—- 31.05.2019 —-
Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 165,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 165,16
Mayıs 2019 Sigorta Giderleri Virman

Yukarıdaki bu kayıt her ayın son günü yeniden düzenlenerek o yıla ait tüm bilanço hesapları ilgili gider hesabına virman yapılarak kapatılır.

Sonraki yıl yapılack ilk kayıt ile 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı’na devredilir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 165,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 154,51
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 165,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 47,95
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 165,16
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 154,51
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 165,16
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 47,95

Firmanın bilanço ve gelir giderlerini geçici vergi dönemleri itibari ile takip edilmesi halinde;

—- 10.04.2019 —-
Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 434,22
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 490,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 490,16
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 484,84
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 50,61
329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı 1.950,00
10.04.2019 Tarihli Sigorta Poliçesi Yevmiye Kaydı..

Her Geçici Vergi döneminde virman ile yapılacak gider kaydı;

—- 30.09.2019 —-
Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 490,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 490,16
2019 III. Dönem Sigorta Giderleri Virman

 

—- 31.12.2019 —-
Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 490,16
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 490,16
2019 IV. Dönem Sigorta Giderleri Virman

Takip eden dönemde yani sonraki yıl yapılacak ilk kayıt;

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 484,84
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 50,61
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 484,84
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 50,61
Sigorta Hesaplama Excel Tablosu

Poliçe Hsaplama Excel Dosyası: Poliçe Başlangıç tarihi ve tutarını girmeniz yeterlidir. Dosyayı bilgisayarınıza indirerek güvenle kullanabilirsiniz.

SMMM Eyüp Koç / 1e1 Muhasebe.Com