Sigorta  Poliçesi Muhasebe Kaydı

Sigorta Poliçesi Muhasebe Kaydı

Başlangıç tarihi 10.04.2019 bir yıllık tutarı 1.950,00 TL olan kasko poliçesi firma kredi kartı ile ödenmiştir.

Öncelikle poliçe tutarını aşağıda örneğini paylaştığım veya sizinde basitçe oluşturabileceği bir excel tablosu yardımıyla muhasebenin dönemsellik ilkesi gözardı edilmeden dönemlere göre paylaştırılması gerekir.

Tablo yardımıyla poliçenin günlük tutarı, aylık veya geçici vergi dönemleri itibari tutarları hesaplanabilir.

Plaka Numarası06 AU 3481
Poliçe Başlangıç Tarihi10.04.2019
Poliçe Bitiş Tarihi10.04.2020
Poliçe Bedeli 1.950,00
Günlük Poliçe Bedeli5,33
Son
Tarih
Gün
Sayısı
Aylık
Poliçe Bedeli
Poliçe
Dönemleri
Dönemsel
Poliçe Bedeli
30.04.201920,50109,222019-2. Donem434,22
31.05.201931,00165,162019-2. Donem
30.06.201930,00159,842019-2. Donem
31.07.201931,00165,162019-3. Donem490,16
31.08.201931,00165,162019-3. Donem
30.09.201930,00159,842019-3. Donem
31.10.201931,00165,162019-4. Donem490,16
30.11.201930,00159,842019-4. Donem
31.12.201931,00165,162019-4. Donem
31.01.202031,00165,162020-1. Donem484,84
29.02.202029,00154,512020-1. Donem
31.03.202031,00165,162020-1. Donem
10.04.20209,5050,612020-2. Donem50,61
TOPLAM366,001.950,001.950,00

Firmanın aylık bilanço düzenliyor ve gelir gider raporlarını aylık olarak takip ediyor olması halinde muhasebe kaydını da aylık olarak düzenlemesi daha uygun olacaktır.

İçinde bulunulan dönemin payı, gider yerine ve aracın kullanım amacına uygun olarak ilgili gider hesabının borcuna (720, 730… 760, 770..) doğrudan yazılabilir.

—– 10.04.2019 ——
Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
770Genel Yönetim Giderleri Hesabı109,22
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı165,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı159,84
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı165,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı165,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı159,84
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı165,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı159,84
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı165,16
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı165,16
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı154,51
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı165,16
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı50,61
329Diğer Ticari Borçlar Hesabı1.950,00
10.04.2019 Tarihli Sigorta Poliçesi Yevmiye Kaydı..

Yıl içinde her ay sonu bilanço hesabında takip edilen tutar gider hesabına virmnalanarak kapatılılmış ve dönemin giderine dönüştürülmüş olur.

—- 31.05.2019 —-
Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
770Genel Yönetim Giderleri Hesabı165,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı165,16
Mayıs 2019 Sigorta Giderleri Virman

Yukarıdaki bu kayıt her ayın son günü yeniden düzenlenerek o yıla ait tüm bilanço hesapları ilgili gider hesabına virman yapılarak kapatılır.

Sonraki yıl yapılack ilk kayıt ile 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı’na devredilir.

Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı165,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı154,51
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı165,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı47,95
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı165,16
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı154,51
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı165,16
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı47,95

Firmanın bilanço ve gelir giderlerini geçici vergi dönemleri itibari ile takip edilmesi halinde;

—- 10.04.2019 —-
Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
770Genel Yönetim Giderleri Hesabı434,22
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı490,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı490,16
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı484,84
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı50,61
329Diğer Ticari Borçlar Hesabı1.950,00
10.04.2019 Tarihli Sigorta Poliçesi Yevmiye Kaydı..

Her Geçici Vergi döneminde virman ile yapılacak gider kaydı;

—- 30.09.2019 —-
Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
770Genel Yönetim Giderleri Hesabı490,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı490,16
2019 III. Dönem Sigorta Giderleri Virman

 

—- 31.12.2019 —-
Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
770Genel Yönetim Giderleri Hesabı490,16
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı490,16
2019 IV. Dönem Sigorta Giderleri Virman

Takip eden dönemde yani sonraki yıl yapılacak ilk kayıt;

Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı484,84
180Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı50,61
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı484,84
280Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı50,61
Sigorta Hesaplama Excel Tablosu

Poliçe Hsaplama Excel Dosyası: Poliçe Başlangıç tarihi ve tutarını girmeniz yeterlidir. Dosyayı bilgisayarınıza indirerek güvenle kullanabilirsiniz.

SMMM Eyüp Koç / 1e1 Muhasebe.Com