KDV Tevkifatı, Fatura Düzenlenmesi ve Muhasebe kaydı

KDV Tevkifatı, Fatura Düzenlenmesi ve Muhasebe kaydı

Kısaca KDV Tevkifatı, devletin KDV alacağının tamamını veya bir kısmını teminat altına alabilmesi için tahsil imkânının riskli veya düşük olduğunu saptadığı sektörler için uyguladığı, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, satıcı tarafından değil de alıcı tarafından “Sorumlusu Sıfatı”yla beyan edilip ödenmesi sistemidir.


117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
  3.4.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ¨’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.


Kısmi tevkifatlı fatura örneği:

Fatura Kalemleri:

Teslim Toplam Bedeli10.000,00
KDV Oranı 18%
KDV Tutarı1.800,00
KDV Tevkifatı 5/10Devlete Sorumlu sıfatı ile ödenecek tutar(1.800,00 / 10) x 5900,00
Ödenecek KDVSatıcıya Ödenecek KDV1,800,00 – 900,00900,00
Fatura ToplamıTeslim Toplam Bedeli + Ödenecek KDV10.000,00 + 900,0010.900,00

Alıcı Muhasebe Kaydı:

770 Genel Yönetim Giderleri10.000,00
191 İndirilecek KDV      1.800,00
         320 Satıcılar10.900,00
         360 Ödenecek KDV900,00

Satıcı Muhasebe Kaydı:

120 Alıcılar10.900,00
           600–Y. İçi Satışlar10.000,00
          391 Hesaplanan Vergi900,00

1e1 Muhasebe. Com / SMMM Eyüp Koç