Kira Geliri Olanlar 2018 De Daha Fazla Vergi Ödeyecek

Kira Geliri Olanlar 2018 De Daha Fazla Vergi Ödeyecek

2017 Yılında Gayrimenkul Kira Geliri elde eden, bu gelirlerine ilişkin beyanname vermek zorunda olan gelir vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu ilgili maddesinde yapılan değişiklikle bu yıl elde ettikleri kazançları için daha fazla vergi ödeyecekler..

05.12.2017 tarihli 30261 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7061 sayılı yeni torba kanunla Gelir vergisi Kanununun 74. Maddesinde hasılattan indirilebilecek olan %25 lik götürü tutar oranı %15 olarak değiştirildi.


Bu değişiklik ne anlama geliyor

Mükelleflerin gerçek gider usulünü değil de götürü gider usulünü seçmeleri halinde, ilgili yıl içinde elde ettikleri (tahsil ettikleri) toplam hasılatları üzerinden yine o yıla ilişkin istisna tutarı (2017 Yılı için:3.900,00 TL) düşüldükten sonra kalan kazançları üzerinden indirim konusu yapabilecekleri gider tutarının azalması ve buna orantılı olarak, safi kazancın yani gelir vergisi matrahının daha fazla olması ve bunun sonucunda da doğal olarak daha fazla vergi tutarı ödenmesi anlamına geliyor.


Örnek: 2017 yılı içinde aylık kira bedeli 750,00 TL olan mesken için 11 aylık kira bedeli tahsil edilmiştir.

Toplam Hasılat : 750,00 X 11 = 8.250,00 TL

Eski Oranla   Yeni Oranla  
Yıllık Gayri Safi Hasılat (+) 8.250,00 Yıllık Gayri Safi Hasılat (+) 8.250,00
Vergi İstisnası (-) 3.900,00 Vergi İstisnası (-) 3.900,00
Kalan Tutar 4.350,00 Kalan Tutar 4.350,00
Götürü Gider %25 (-) 1.087,50 Götürü Gider %15 (-) 652,5
Safi İrat 3.262,50 Safi İrat 3.697,50
Ödenecek Vergi 489,38 Ödenecek Vergi 554,63

Tabloda da görüleceği üzere safi irada bağlı olarak ödenecek vergi tutarı 65,25 TL artmıştır.


İş yeri kira gelirlerinde de aynı durum söz konusu

Kazançları üzerinden vergi kesintisi yapılması zorunlu olan işyeri kira gelirlerinde 30.000,00 TL üzerindeki kira gelirleri beyan edilmek zorunda ve işyeri kira gelirlerinde istisna uygulaması bulunmuyor.

Örnek: 2017 yılı içerisinde 2.250,00 TL net aylık kira bedeli ile 12 Aylık işyeri kira bedeli 2017 yılı içinde tahsil edilmiştir.

Toplam Hasılat : 2.250,00 X 12 = 27.000,00 TL

Brüt Tutar : 33.750,00 TL Beyanname verilecektir.

Eski Oranla Yeni Oranla
Yıllık Gayri Safi Hasılat (+) 27.000,00 Yıllık Gayri Safi Hasılat (+) 27.000,00
Götürü Gider %25 (-) 6.750,00 Götürü Gider %15 (-) 4.050,00
Safi İrat 20.250,00 Safi İrat 22.950,00
Ödenecek Vergi 3.400,00 Ödenecek Vergi 3.940,00

Safi irada bağlı olarak ödenecek vergi tutarı 540,00 TL artmıştır.


Direkt vergi oranı değil de başka bir parametre ile oynayarak ödenecek vergide %13 ile %19 a kadar artışa neden olacak şekilde yapılan bu değişiklik, motorlu taşıtlar vergisindeki artış, kurumlar vergisi oranındaki artış, kazanılan ikramiye üzerinden alınan vergi oranındaki artış ve yapılması düşünülen ve daha sonra vazgeçilen gelir vergisi ikinci dilimden alınan vergi oranındaki artış kadar kamuoyunda bir karşılık görmedi fakat 2018 beyanname döneminde (1-27 Mart) çokça konuşulacaktır diye düşünüyorum.

Not: Götürü gider usulü uygulayanlar iki yıl geçmedikçe bu usulden vazgeçemezler.


SMMM Eyüp Koç