Konsinye Satış Açıklamaları Ve Muhasebe Kaydı

Konsinye Satış Açıklamaları Ve Muhasebe Kaydı

Dummy image

İmalatçının, üreticinin, veya satıcının başka bir satıcıya teslim ettiği mallarının bedelinin karşılığını, satıldıktan sonra almak üzere yapılan satış usulüne Konsinye Satış denir.

Kesin satış işleminin daha sonra yapılması üzere malın teslim edilmesi biçiminde gerçekleştirilen ve mal bedelinin sonradan ödendiği, yakın ticari ilişkilere ve güvene dayalı satış ve ödeme yöntemidir.

Genelde piyasaya yeni giren firmaların tutunabilmek ve marka tanınırlığını artırabilmek için kullandığı, konsinye malın muhafazası ve sergilenmesi içinde belirli maliyetlere katlanmak zorunda kalabileceği bir yöntemdir.

Taraflar arasında yapılacak Konsinye satış sözleşmesine bağlı olarak, üzerine gerekli şerhin düşülmesi şartı ile irsaliye karşılığında teslim edilen malın mülkiyeti değil zilyetliği devredilir, böylelikle faturanın irsaliye tarihinden itibaren 7 gün içinde değil malın satışından sonra 7 gün içinde düzenlemesinin imkanı da sağlanmış olur.

Muhasebe Kaydı;

Konsinye olarak teslim edilen mallar, toplam maliyeti ile 153 Ticari mallar hesabından 157 Diğer Stoklar Hesabına virmanlanır.

…. /…. / 20….
157Diğer StoklarXXX 
153Ticari Mallar XXX
Konsinye Mal Teslimi

Konsinye malın teslimi ve sonrasında yapılacak Nakliye, Montaj, Raf, Stand vb. giderler 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid. Hesabında izlenir.

…. /…. / 20….
760Pazarlama Sat. Ve Dağ. Gid.XXX 
191İndirilecek KDVXXX 
102Bankalar XXX
Nakliye Vb. Giderler

Teslim edilen malın satış tarihinden itibaten en geç 7 gün içinde fatura tanzim edilerek defter kaydı yapılır.

…. /…. / 20….
120AlıcılarXXX 
391Hesaplanan KDV XXX
600Yurtiçi Satışlar XXX
Konsinye Teslim Malın Satışı

Dönem sonunda 157 Diğer Stoklar Hesabı Borç kalanı 623 Diğer Satılan Mal Maliyetine aktarılarak gider hesaplarına aktarılmış olur.

1e1Muhasebe.ComSMMM Eyüp Koç