Özel Onay ile Beyanname Gönderilmesi

Özel Onay ile Beyanname Gönderilmesi


Özel Onay ile Beyanname Gönderilmesi Gereken Durumlar ve İzlenilecek Yollar

KANUNİ SÜRESİ İÇİNDE Daha önceden  VERİLMİŞ beyanname/form
  • Özel Onay’’ ile birlikte sadece DZT (Düzeltme) seçeneği işaretlenerek beyan edilir.

Burada dikkat edilecek husus, verilen düzeltme beyannamesinde matrah artırıcı veya matrah azaltıcı bir unsurun bunulup bulunmamasının farklı sonuçlar doğuracağıdır.

Her halükarda düzeltme ile yeniden beyanname damga vergisi tahsil edilir. (2018 Yılı için 38,80 Türk Lirası)


KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA Daha öncesinde  VERİLMEMİŞ  beyanname/form

  • Ödeme VARSA, Özel Onay ile birlikte sadece PIS (Pişmanlık Talepli) seçeneği işaretlenerek beyan edilir.
  • Ödeme YOKSA, Özel Onay ile birlikte sadece KSS (Kanuni Süresinden Sonra) seçeneği işaretlenerek beyan edilir.

KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA Daha önceSİNDE VERİLMİŞ beyanname/form

  • Yeni beyannamede ödeme VARSA, Özel Onay ile birlikte PIS ve DZT (düzeltme) seçeneği beraber işaretlenerek beyan edilir.
  • Yeni beyannamede ödeme YOKSA, Özel Onay ile birlikte KSS ve DZT seçeneği beraber işaretlenerek beyan edilir.

Beyannamelerde Özel Onay Tablosu;
Byn. Durumu Kanuni Süresi Ödeme/Fark PIS DZT KSS
Verilmiş Geçmemiş Var X
Verilmiş Geçmemiş Yok X
Verilmiş Geçmiş Var X X
Verilmiş Geçmiş Yok X X
Verilmemiş Geçmiş Var X
Verilmemiş Geçmiş Yok X

1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç