Pert Araç Satış, Sigorta Tazminatı Ve Muhasebe Kaydı

Pert Araç Satış, Sigorta Tazminatı Ve Muhasebe Kaydı

Genel anlamda pert araç kavramı için “Çekme Belgeli satış işlemi” veya “ Hurda Tescil Belgeli” satış işlemi gibi iki farklı durum söz konusudur.

Ayrımın nedeni ise Çekme belgeli araç için KDV söz konusu iken Hurda Tescili yapılmış araç teslimi için KDV söz konusu değildir.


Çekme belgeli araç Teslimi için Örnek:
25.000,00 TL Maliyetli 15.000,00 TL Birikmiş Amortismanı olan ticari aracımız Sigorta şirketi tarafından üçüncü bir şahsa vekâleten noter kanalı ile “Çekme Belgeli” olarak 19.000,00 TL ye satılmıştır. Daha sonra sigorta şirketi tarafından araç kasko bedeli olarak 37.500,00 TL firma banka hesabına ödenmiştir.

Eldeki veriler ve hesaplamalar;

Araç Maliyeti 25.000,00
Birikmiş Amortisman 15.000,00
Defter Değeri 10.000,00
Satış Bedeli (KDV Dahil)  19.000,00
Tazminat Bedeli 37.500,00
Gelir 24.601,69

Üçüncü şahsa yapılan satış muhasebe kaydı; 

Hs. Kodu

Açıklama

Borç

Alacak

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (Alıcı)

19.000,00

 

257

BİRİKMİŞ AMOTİSMANLAR (-)

15.000,00

 

391

HESAPLANAN KDV

 

2.898,31

254

TAŞITLAR

 

25.000,00

679

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

6.101,69

Sigorta şirketi tarafından firma banka hesabına tazminat bedelinin ödenmesi

Hs. Kodu

Açıklama

Borç

Alacak

102

BANKALAR

37.500,00

 

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (Sig. Şitketi)

 

37.500,00

Sigorta şirketine herhangi bir mal veya hizmet teslimi olmadığından ayrıca KDV hesaplanmayacaktır.

Sigorta şirketi ve üçüncü şahıs hesapları virman kaydı

Hs. Kodu

Açıklama

Borç

Alacak

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (Sig. Şirketi)

37.500,00

 

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (Alıcı)

 

19.000,00 

679

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

18.500,00

Aynı işlemi Hurda Tescil Belgesi alınmış araç için yapalım.

Araç Maliyeti

25.000,00

Birikmiş Amortisman

15.000,00

Defter Değeri

10.000,00

Satış Bedeli (KDV Dahil)

 19.000,00

Tazminat Bedeli

37.500,00

Gelir

27.500,00

Üçüncü şahsa yapılan satış muhasebe kaydı 

Hs. Kodu

Açıklama

Borç

Alacak

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (Alıcı)

19.000,00

 

257

BİRİKMİŞ AMOTİSMANLAR (-)

15.000,00

 

254

TAŞITLAR

 

25.000,00

679

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

9.000,00

Düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-g Maddesine itafta bulunarak şerh düşülmelidir.

Aracın alımında yüklenilen KDV düzeltilmesi amacıyla yapılması gereken kayıt;

Hs. Kodu

Açıklama

Borç

Alacak

689

DİĞ. OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR

4.500,00

 

391

HESAPLANAN KDV

 

4.500,00

 KDV 1 Beyannamesinde “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV nin iadesi” satırında bildirilecektir.

Sigorta şirketi tarafından firma banka hesabına tazminat bedelinin ödenmesi;

Hs. Kodu

Açıklama

Borç

Alacak

102

BANKALAR

37.500,00

 

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (Sig. Şirketi)

 

37.500,00

Sigorta şirketine herhangi bir mal veya hizmet teslimi olmadığından ayrıca KDV hesaplanmayacaktır.

Sigorta şirketi ve üçüncü şahıs hesapları virman kaydı

Hs. Kodu

Açıklama

Borç

Alacak

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (Sig. Şirketi)

37.500,00

 

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR (Alıcı)

 

19.000,00

679

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

18.500,00


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç