Proforma Fatura Nedir? Proforma Fatura Örneği

Proforma Fatura Nedir? Proforma Fatura Örneği

   Proforma fatura nedir, proforma faturada hangi bilgiler yer alabilir, proforma fatura düzenlerken hangi konulara dikkat edilmelidir.


Proforma Fatura

   Proforma faturalar teklif niteliğinde bazende taslak amacıyla düzenlenen herhangi bir şekil şartı taşımayan içerikleri firmalar tarafından ihtiyaçları doğrultusunda serbestçe belirlenebilecek, e-posta, belgegeçer veya posta yolu ile iletilebilecek mektup niteliği taşıyan ve mali değeri olmayan formlardır.

   Gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Vergi Usul Kanunu içerisinde Proforma Faturaya özgü herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.


Proforma Faturada Yer alabilecek Bilgiler

   Yurtiçi veya yurtdışı için düzenlenecek olmasına verileceği kuruma, fatura içeriğine göre ihtiyaca uygun olarak aşağıdaki bilgilerden birkaçı birlikte yer alabilir

 • Alıcının unvan ve açık iletişim bilgileri
 • Satıcının unvan ve açık iletişim bilgileri
 • Proforma Fatura Tarihi
 • Mal veya hizmetin niteliği açıklaması
 • Mal veya hizmetin Ölçü Birimi (Adet, Kg. Metre, Kap, Paket Vb..)
 • Mal veya hizmetin miktarı
 • Birim fiyatı
 • Satır tutarı
 • Toplam tutar
 • Iskonto Oranı ve Tutarı
 • KDV oranı ve tutarı
 • Varsa ek vergi tutarları
 • Genel toplam (Rakam ve yazıyla)
 • Döviz türü
 • Döviz kuru ve açıklaması
 • Ödeme şekli
 • Ödeme süresi, vade
 • Sigorta bilgisi
 • Teslim şekli
 • Yükleme süresi
 • Sevkıyat tarihi

Faturanın müsait bir kısmına düzenleyenin adı soyadı görev veya unvanı yazılarak imza atılır.


Proforma Fatura’ya İlişkin Açıklamalar

 • Yurtiçi ve yurtdışı mal veya hizmet satışı öncesinde teklif niteliğinde düzenlenebilir.
 • Muhasebesel bir işlem gerektirmez yevmiye defter kaydı yapılmaz
 • Sadece proforma faturaya istinaden mal sevkıyatı yapılmaz veya para ödenmez.
 • Damga vergisine tabi değildir. Bknz...
 • Yurt dışında düzenlenen sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşyaya ilişkin kesin satış faturası olmadan proforma fatura ile çıkış işlemi yapılabilmektedir.
 • Akreditifli satış işlemlerinde ithalatçı firmanın, küşad mektubunu hazırlayabilmesi için ihracatçı tarafından düzenlenmiş proforma faturayı akreditifi açacak olan amir bankaya ibraz etmesi gereklidir.
 • Proforma Fatura başlığı olması şartıyla matbu form olarak bastırılabileceği gibi firma antetli kağıdında da kullanılabilir.
 • KOSGEB destek taleplerinde alınacak mal, sabit kıymet veya hizmete ait bilgilerin gerçekliğinin ve karşılaştırmalarının yapılabilmesi içinde Proforma Fatura düzenlemesi gereklidir.

Proforma Fatura Örneği
⇓ ⇓
İNDİR


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç