Senet Nasıl Düzenlenir? Detaylı anlatım ve Excel Senet Örneği

Senet Nasıl Düzenlenir? Detaylı anlatım ve Excel Senet Örneği

Senet Nedir?

Senet; hukuksal bir işlemi saptayan, bir kimsenin ödemeye ya da yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek üzere belli biçimsel özellikleri olan, borç miktarını ve ödeme tarihinin yazılması ve imzalayıp alacaklıya veya ilgiliye verdiği, başkasına devredilebilir yasal belgedir.

Senet Örneği;

Nasıl Düzenlenir?

( 1 ) Ödeme Günü - Vadesi

Senedin ödeneceği tarihtir. Senedin vadesidir. Kanunda öngörülen  şekil unsurları içinde yer alsa da esaslı (zorunulu) bir şekil şartı değildir. Boş bırakılabilir, fakat yazılmaz ise senet görüldüğünde ödenir.

 • Belirli bir gün
 • Düzenleme tarihinden itibaren belirli bir gün sonra
 • Görüldüğünde
 • Görüldüğünden belirli bir gün sonra

( 2 ) Senet Tutarı Rakamla

Senedin tutarı, borç veya alacağa konu olan para cinsinden tutardır. Rakamla yazılmalıdır. Sonradan müdahaleyi önlemek için # işaretleri arasına alınabilir.

 • #25.250#

( 3 ) Senet Küsurat Tutarı Rakamla
Senet tutarının küsurat hanesidir. Rakamla yazılmalıdır. Sonradan müdahaleyi önlemek için # işaretleri arasına alınabilir. Yoksa tek düz çizgi atılabilir.

 • #85#

( 4 ) Senet Sıra Takip No
Birden fazla senet düzenlenecekse her senet için sıra takipli sadece sayılardan oluşan veya alfanümeriki takip numaraları verilebilir. Seri ve sıra no yazılabilir. Senet takibini ve varsa  taksit sayısını kolaylaştırır.

 • 1, 2, 3, 4…
 • A01, A02, A03..
 • A-01, A-02 gibi..

( 5 ) senediminin - senedimizin

Borçlunun gerçek kişi veya tüzel kişi olmasına göre alacağı son ek.

senedimin

 • senedimizin

( 6 ) Ödeme Günü (Vade) Tarihi

1 Numaralı üst bölüme yazılan ödeme tarihinde ay ve gün karışılığını önlemek için ay yazı ile yazılır.

 • 10.01.2018 yerine 10.Ocak.2018 gibi

( 7 ) Alacaklı
Senet Alacaklısının tam adı soyadı / açık firma ismi yazılır.

 • Ahmet Yurduseven
 • Koç Turizm Ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

( 8 ) emruhavalesine
Senedin ciro ve devir edilebilmesi emre yazılı senet için yazılan ek,

 • veyahut emruhavalesine
 • veyahut emruhavale….

( 9 ) Yazıyla Senet Tutarı
Bu kısma rakamların herhangi bir karışıklığa neden olmaması ve tutarı açıkça belirtmek için senet tutarı yazıyla yazılır.

 • #YirmiİkiBinBeşYüzTürkLiras#ı
 • #BinBeşYüzAmerikanDoları#

( 10 ) Yazıyla Küsurat Tutarı
Bu kısma rakamların herhangi bir karışıklığa neden olmaması ve tutarı açıkça belirtmek için senedin küsurat tutarı yazıyla yazılır.

 • #SeksenBeşKuruş.#
 • #YirmiBeşCents#

( 11 )ödeyeceğim - ödeyeceğiz
Senet borçlusu gerçek kişi şahıs ise m tüzel kişilik ise z yazılmalıdır.

 • ödeyeceğim. – Gerçek kişi
 • ödeyeceğiz. – Tüzel kişi

( 12 )Borcun Sebebi
Senede konu tutarın bir nakit borç alacak ilişkisinden mi yoksa ticari bir işlemden mi, alım satım işleminden mi kaynaklandığını gösterir ibare eklenmesi gerekir. Senedin hukuksal olarak en önemli kısımlarından biridir.

Borçlunun senede bağlı borcunu kabul etmekle birlikte özellikle ticari işlemlerde ödeme için diğer gerekli şartların oluşmadığını öne sürmesi ve ödemeden kaçınması veya böyle bir hakkın hiç doğmadığı yönündeki itirazının ispatı için gereklidir.

 • nakden
 • malen

( 13 ) Mahkeme İli
Uyuşmazlık halinde davanın nerede görüleceğine dair yazılması gereken ildir. Alacaklının yada borçlunun ikametgahının veya şirket merkezinin bulunduğu yer olabilir. Hiçbir şey belirtmeyerek sadece ülke ismi de yazılabilir.

 • Ankara
 • İstanbul
 • Türkiye

( 14 ) eylerim - eyleriz

Borçlunun gerçek kişi veya tüzel kişi olmasına göre alacağı son ek.

 • eylerim
 • eyleriz

( 15 ) Borçlu Bilgileri
Senet borçlusuna ait bilgilerdir. Şahıs ise adı soyadı adresi ve mutlaka TC Kimlik numarası yazılır. Şirket ise ticaret siciline kayıtlı açık firma ismi vergi dairesi ve numarası ile adresi yazılır veya kaşe basılabilir. Buradaki adres ayrıca düzenleme yeri ve ödeme yeri niteliğindedir.

( 16 ) Kefil Bilgileri
Eğer varsa senette kefile ait bilgilerdir. Şahıs ise adı soyadı adresi ve mutlaka TC Kimlik numarası yazılır. Şirket ise ticaret siciline kayıtlı açık firma ismi vergi dairesi ve numarası ile adresi yazılır veya kaşe basılabilir.

( 17 ) Senet Düzenleme Tarihi
Senedin düzenlendiği tanzim ve imza edildiği tarihtir.

( 18 ) Birinci İmza
Senet asıl borçlusuna ait imza alanıdır. Alışılagelmiş ve bilinenin aksine tek imza yeterlidir. Elle atılmalıdır.

( 19 ) İkinci İmza
Kefile ait imza alanıdır. Tek imza yeterlidir.

( 20 ) Senet Özet
Senedin alacaklısının senetlerini daha kolay takip edebilmesi için Senet Tutarı Borçlu ve vade gibi özet bilgileri görebileceği alandır.

( 21 ) Borcun muhteviyatı
Senedin niçin alındığını belirten kısa not alanıdır.

 • Kira
 • Depozito
 • Teminat
 • Taksit Sayısı
 • Vb..

Örnek Düzenlenmiş Senet

Senette (Bono) da olmazsa olmazlar (Şekil Şartları)

 1. Emre muharrer senet ibaresi senet metni içerisinde olmalıdır.
 2. Kayıtsız şartsız bir ödeme vaadi tutarı yazılmış olmalıdır.
 3. Senet alacaklısının (Lehdar) Adı Soyadı Veya Firma ismi yazılmalıdır.
 4. Düzenleyen borçlunun imzası olmalıdır.
 5. Düzenleme Tarihi olmalıdır
 6. Düzenleme Tanzim yeri (Yazılmamışsa düzenleyen adı soyadı yanında yazan yerdir)
 7. Ödeme Yeri (Yazılmamışsa düzenleyen adı soyadı yanında yazan yerdir)

Senetlerin şekil ve şartlara uygun olarak hazırlanması gereklidir aksi taktirde bu şartlar dikkate alınmadan düzenlenen senetler geçersiz sayılır.


Senette esas olan senedi borçlunun kendi el yazısı ile düzenlemesidir. Fakat birden fazla senet düzenlenmesi gerekiyor ve daha seri, hızlı olmak icap ediyorsa kendi hazırladığım ve ekte paylaştığım excel senet programını kullanabilirsiniz.


Excel Senet Hakkında!

 • Excel Senet programı makro veya kod içermemektedir.
 • Sadece yerleşik Excel fonksiyonları kullanılarak hazırlanmıştır.
 • Sürüm: Office 2010 14.0  (daha eski sürümler için test edilmemiştir.)
 • Hücre ve sayfalar gizli veya kilitli değildir. Geliştirilmeye açıktır.
 • Geliştirerek ve kendinize uyarlayarak kullanabilirsiniz.
 • Kullanımdan kaynaklı her türlü hukuki sorumluluk senedi düzenleyene aittir.

EXCEL SENET 


Senet Resim Galerisi


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç