Serbest Meslek Makbuzu Hesaplaması ve Muhasebe Kaydı

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplaması ve Muhasebe Kaydı

   Serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabı, (Avukat, Doktor, Mühendis, Mimar, Rehber, Sanatçı, Serbest Muhasebeci mali Müşavir, Tercuman vb..) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak zorundadır.Serbest meslek faailiyeti ile uğraşanlara yapılan ödemeler esnasında ödemeyi yapanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.


Net ödeme üzerinden Meslek Makbuzu düzenlenmesi için brüt tutarın pratik olarak hesaplanması:
 • Net Ödenen: 750,00 TL
 • Stopaj Oranı: %20
 • KDV: %18
 • Brüt Tutar= 750,00 / (1 – (0,20 – 0,18))
 • = 750,00 / 0,98
 • = 765,31
AÇIKLAMA ORAN % TUTAR
Brüt Ücret 765,31 TL
Gelir Vergisi Kesintisi 20% 153,06 TL
Net Ücret 612,25 TL
KDV 18% 137,76 TL
Tahsil Edilecek (KDV Dahil) 750,01 TL
Muhasebe kaydı:

——————————————— / ———————————————
740,760,770,  Gider Hesabı                          765,31
191 İndirilecek KDV                                       137,76
__360 Ödenecek vergi Ve Fonlar                                         153,06
__329 Diğer Ticari Borçlar                                                     750,01
——————————————— / ———————————————

Başka Bir örnekle açıklayacak olursak 750,00 TL Tutarındaki net ödeme için;

 • Net Ödenen: 750,00 TL
 • Stopaj Oranı: %17
 • KDV: %8
 • Brüt Tutar= 750,00 / (1 – (0,17 – 0,08))
 • = 750,00 / 0,91
 • = 824,18
AÇIKLAMA ORAN% TUTAR
BRÜT ÜCRET 824,18 TL
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ %17 140,11 TL
NET ÜCRET 684,07 TL
KDV %8 65,93 TL
TAHSİL EDİLEN (KDV DAHİL) 750,00 TL
Muhasebe kaydı:

——————————————— / ———————————————
740,760,770,  Gider Hesabı                          824,18
191 İndirilecek KDV                                         65,93
__360 Ödenecek vergi Ve Fonlar                                         140,11
__329 Diğer Ticari Borçlar                                                    750,00
——————————————— / ———————————————


Ek: Netten Brüte, Brütten Nete Serbest Meslek Ödememesi hesaplama tablosu EXCEL dosyası


SMMM Eyüp Koç