Şubat’ta Puantaj Bir Başkadır

Şubat’ta Puantaj Bir Başkadır

   Şubat dönemi puantaj ve bordo hesaplamaları her zaman bir tereddüt konusu oluşturur ve bu nedenle de ilgili aya ait bordro döneminde mevzuatlara, makalelere ve internetten edinilebilecek kaynak bilgilere bir kez daha göz atılması ihtiyacı hasıl olur.

 Böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak konuyla ilgili özet bilgilere yazının geri kalanında yer vermeye çalıştım.

   Genel olarak SGK primleri istisnasız her ay için o ayın 28, 29, 30, veya 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın 30 gün hesaplanır ve bildirmeler 30 gün üzerinden yapılır.

   Şubat ayı içinde durum aynıdır fakat buradaki temel sorun ay içerisinde işe giriş, işten çıkış ve eksik gün bildirimi yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.


ŞUBAT AYI PUANTAJ KAYITLARI ÖZELLİKLİ DURUMLAR:

 Ayın Tamamında Eksiksiz Çalışan İşçinin Prim Bildirim Gün Sayısı: 

   Yukarıda belirttiğim üzere Şubat ayı içerisinde tam çalışan işçinin primi ayın 28 veya 29 olmasına bakılmaksızın kuruma 30 gün üzerinden bildirilir.


 Ay İçinde İşe Başlayan İşçinin Prim Bildirim Gün Sayısı: 

  Ayın ilk günü hariç olmak üzere Şubat ayı içerisinde işe başlayan bir işçinin o ayki SGK prim günü işe başladığı tarihten ay sonuna kadar çalıştığı fiili gün üzerinden hesaplanır.

 Örnek-1 02.02.2018 Tarihinde işe başlayan işçinin prim günü toplam fiili çalışması üzerinden yani 27 gün üzerinden hesaplanır.

28.02.2018 – 02.02.2018 = 27 Gün

 Örnek-2 18.02.2018 Tarihinde işe başlayan işçinin prim günü yine toplam fiili çalışması üzerinden 11 gün olarak bildirilir.

28.02.2018 – 18.02.2018 = 11 Gün

 Örnek-3 01.02.2018 Tarihinde ayın ilk günü işbaşı yapan işçinin prim günü 30 gün üzerinden tam olarak bildirilir.


 Ay içinde işten Ayrılan İşçinin Prim Bildirim Gün Sayısı: 

   Ayın son günü hariç olmak üzere Şubat ayı içerisinde işten ayrılan bir işçinin o ayki SGK prim günü işten ayrıldığı tarih itibari ile çalıştığı fiili gün üzerinden hesaplanır.

 Örnek-1 15.02.2018 tarihi itibari ile işten ayrılan personelin sgk prim gün sayısı 15 gün olarak hesaplanacaktır.

15.02.2018 – 01.02.2018 = 15 Gün

 Örnek-2 28.02.2018 tarihinde ayın son günü işten ayrılan personelik SGK prim gün sayısı kuruma eksiksiz 30 gün üzerinden bildirilir.


 Ay İçinde İşe Başlayıp Ay İçinde Ayrılan İşçinin Prim Gün Sayısı: 

   İşten ayrılma ve işe başlama tarihleri arasında toplam takvim günü kadar sgk prim gün sayısı hesaplanır.

 Örnek 10.02.2018 Tarihinde işe başlayan ve 20.02.2018 tarihinde işten ayrılan bir personelin prim gün sayısı 11 gün olarak hesaplanır ve kuruma bildirilir.

20.02.2018 – 10.02.2018 = 11 Gün


 Ay İçinde Eksik Günü Bulunan İşçinin Prim Gün Sayısı: 

   Öteden beri aynı işyerinde çalışan ve ay içerisinde aşağıdaki nedenlerden dolayı eksik çalışması olan çalışanın sgk prim günü şubat ayı toplam gün (28 veya 29) sayısından düşülerek hesaplanır.


 • 1-İstirahat
 • 3-Disiplin cezası
 • 4-Gözaltına alınma
 • 5-Tutukluluk
 • 6-Kısmi istihdam
 • 7-Puantaj kayıtları
 • 8-Grev
 • 9-Lokavt
 • 10-Genel hayatı etkileyen olaylar
 • 11-Doğal afet

 • 12- Birden fazla
 • 13-Diğer
 • 15-Devamsızlık
 • 16-Fesih tarihinde çalışmamış
 • 17-Ev hiz. 30 günden az çalışma
 • 18-Kısa çalışma ödeneği
 • 19-Ücretsiz doğum izni
 • 20-Ücretsiz yol izni
 • 21-Diğer ücretsiz izin
 • 22-5434 SK ek 76, gm 192

 Örnek-1 Şubat ayrı içerisinde 5 gün işgöremezlik (istirahat raporu) almış bir işçi için 23 Gün SGK Prim gün bildirimi yapılır.

28 – 5 = 23 Gün

 Örnek-2 Şubat ayrı içerisinde 1 gün işgöremezlik (istirahat raporu) almış bir işçi için 27 Gün SGK Prim gün bildirimi yapılır.

Şubat ayı bir günlük ücretsiz izniniz sizi 3 günlük ücretinizden eder.

28 – 1 = 27 Gün

31 gün süren aylar içinde bu aynen geçerlidir ve bu aylarda bir günlük devamsızlığınız dikkate alınmaz.

 Örnek-3 Mart ayı içerisinde 1 gün işgöremezlik (istirahat raporu) almış bir işçi için 30 Gün SGK Prim gün bildirimi yapılır.

31 – 1 = 30 Gün


   Eksik gün hesaplaması ve bildirimi ile ilgili işlemlerde temkinli olunmalı daha sonradan ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için kurum zararına olabilecek her türlü işlemden kaçınılmalıdır.

   Bir başka dikkat edilecek husus ise asgari ücret prim tutarıdır. Asgari ücret her ne kadar aylık meblağ olarak açıklansa da esas olan “günlük asgari ücret” tutarıdır ve prim bildirimlerinde günlük asgari ücret tutarı altında bildirimde bulunulmamalıdır.

   İşçi işveren arasındaki sözleşmede ücret türü açıklaması tam olarak yapılmalı maktu ücret veya günlük ücret net bir şekilde belirtilmelidir. Bordro hesaplamalarında ve eksik gün bildirimlerinde sözleşme hükmüne sadık kalınmalı ve tutarlı olunmalıdır.


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç