Ticari Defterler Ve Tasdik Durumları

Ticari Defterler Ve Tasdik Durumları

Ticari hayatta tacir tarafından kullanılan defterler Türk Ticaret Kanununda ve Vergi usul Kanunu hükümlerince ticari zirai ve serbest meslek faaliyetinin büyüklüğüne, mükellefin gerçek veya tüşel kişi olmasına göre değişmektedir.

Fiziki ortamda tutulması gereken bazı defterler ve tasdik durumumları hakkında aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.

YEVMİYE DEFTERİ TTK’Na Göre VUK’Na Göre
Tacir
Gerçek Ve Tüzel Kişi
Birinci Sınıf Tüccar
(Bilanço Esası)
Şahıs Şirketi
Anonim Şirketler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Limited şirketler
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
2- İzleyen her hesap döneminde
*Kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın son gününe kadar.
Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla yeni hesap dönemi ilk ayı içerisinde onay yenilenerek kullanılabilir. 1- Dönem sonu
* İzleyen hesap döneminin altıncı ayı son gününe kadar

 

YEVMİYE DEFTERİ TTK’Na Göre VUK’Na Göre
Tacir
Gerçek Ve Tüzel Kişi
Birinci Sınıf Tüccar
(Bilanço Esası)
Şahıs Şirketi
Anonim Şirketler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Limited şirketler
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
2- İzleyen her hesap döneminde
*Kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın son gününe kadar.
Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla yeni hesap dönemi ilk ayı içerisinde onay yenilenerek kullanılabilir. 1- Dönem sonu
* İzleyen hesap döneminin altıncı ayı son gününe kadar

 

defteri kebir TTK’Na Göre VUK’Na Göre
Tacir
Gerçek Ve Tüzel Kişi
Birinci Sınıf Tüccar
(Bilanço Esası)
Şahıs Şirketi
Anonim Şirketler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Limited şirketler
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
2- İzleyen her hesap döneminde
*Kullanılacağı faaliyet döneminin ilK ayından önceki ayın son gününe kadar.
Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla yeni hesap dönemi ilk ayı içerisinde onay yenilenerek kullanılabilir. 1- Dönem sonu
* İzleyen hesap döneminin altıncı ayı son gününe kadar

 

GENEL KURUL VE MÜZAKERE TTK’Na Göre VUK’Na Göre
Şahıs Şirketi X
Anonim Şirketler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Limited şirketler
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
X X

 

PAY DEFTERİ TTK’Na Göre VUK’Na Göre
Anonim Şirketler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler X
Limited şirketler
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
X X

 

YÖNETİM KURULU TTK’Na Göre VUK’Na Göre
Anonim Şirketler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler X
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
2- İzleyen her hesap döneminde
*Kullanılacağı faaliyet döneminin ilK ayından önceki ayın son gününe kadar.
Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla yeni hesap dönemi ilk ayı içerisinde onay yenilenerek kullanılabilir. 1- Dönem sonu
* İzleyen hesap döneminin birinci ayı son gününe kadar

 

MÜDÜRLER KURULU TTK’Na Göre VUK’Na Göre
Limited şirketler X
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
2- İzleyen her hesap döneminde
*Kullanılacağı faaliyet döneminin ilK ayından önceki ayın son gününe kadar.
Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla yeni hesap dönemi ilk ayı içerisinde onay yenilenerek kullanılabilir. 1- Dönem sonu
* İzleyen hesap döneminin birinci ayı son gününe kadar

 

İŞLETME DEFTERİ TTK’Na Göre VUK’Na Göre
  İkinci Sınıf Tüccar
(İşletme Esası
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
2- İzleyen her hesap döneminde
*Kullanılacağı faaliyet döneminin ilK ayından önceki ayın son gününe kadar.
Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla yeni hesap dönemi ilk ayı içerisinde onay yenilenerek kullanılabilir. X

 

SERBEST MESLEK KAZANÇ TTK’Na Göre VUK’Na Göre
  Serbest Meslek
Erbabı
Açılış Tasdiki Ara Tasdik Kapanış Tasdiki
1- İlk Açılışta
* Kullanmaya başlamadan önce
2- İzleyen her hesap döneminde
*Kullanılacağı faaliyet döneminin ilK ayından önceki ayın son gününe kadar.
Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla yeni hesap dönemi ilk ayı içerisinde onay yenilenerek kullanılabilir. X

Yukarıda bahsettiğim defterlerin dışında  İmalat Defteri, Kombine İmalat Defteri, Bitim İşleri Defteri, Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri, Ve Ambar Defteri gibi işletmelerin faaliyet konularına göre ayrıca tutmak zorunda oldukları defterler ile Noterler tarafından tutulan Özel defterler Çiftçiler tarafından tutulan Çiftçi işletme Defteride ilgili kurumlar tarafından gerekli onay işlemlerinin yaptırılması gerekir.

Limited şirketler tarafından ihtiyari olarak tutulabilen “Müdürler Kurulu Defteri“nin kullanılması durumunda açılış kapanış onayları dahil olmak üzere “Yönetim Kurulu Karar Defteri“ne ilşkin tüm hükümler uygulanır.

SMMM Eyüp Koç