Ticari Mal Peşin İthalat Muhasebe Kaydı Mal Maliyeti Virman

Ticari Mal Peşin İthalat Muhasebe Kaydı Mal Maliyeti Virman

İthalatçı Firma Faturasına istinaden 114.25,71 USD Bankadan Döviz transferi gerçekleştirilmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 400.000,00  
159.01 İthalat Sipariş Ödemesi XYZ Co Ltd. 400.000,00  
102 Bankalar   400.000,00
İthalat Bedeli Döviz transferi 114.285,71 USD X 3,5000 TL

 Yapılan Döviz Transferi için 150,00 TL Banka Komisyon ve masraf bedeli ilgili banka hesabından kesilmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 150,00  
159.02 Döviz Transferi Banka Masrafları 150,00  
102 Bankalar   150,00
Döviz transferi Banka Komisyon ve Masrafları

 Malın sigortası için poliçe bedeli olarak 500,00 TL ödenmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 500,00  
159.03 İthalat Sigorta Ödemesi 500,00  
102 Bankalar   500,00
İthal Malın Nakliye Sigorta Ödemesi

 Navlun bedeli olarak 25.000,00 TL ödenmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 25.000,00  
159.04 İthalat navlun Giderleri 25.000,00  
102 Bankalar   25.000,00
Navlun Ödemesi

 Ardiye giderleri olarak 12.000,00 TL ödenmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 12.000,00  
159.05 İthalat Ardiye Giderleri 12.000,00  
102 Bankalar   12.000,00
Ardiye ödemesi

 250,00 TL KKDF ödenmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 250,00  
159.06 İthalat KKDF Giderleri 250,00  
102 Bankalar   250,00
KKDF ödemesi

 İthalatla ilgili olarak gümrük vergisi Damga Vergisi Özel Tüketim vergisi ve KDV ödemeleri banka üzerinden yapılmıştır.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 55.100,00  
159.07 Gümrük Vergisi 40.000,00  
159.08 Damga vergisi 100,00  
159.09 Özel Tüketim Vergisi 15.000,00  
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi 84.000,00  
191.18 İndirilecek KDV 18% 72.000,00  
191.08 İndirilecek KDV 8% 12.000,00  
102 Bankalar   239.100,00
İthalat gümrük Ve KDV ödemesi

 ABC Nakliye firması yurtiçi nakliye bedeli olarak 1500,00 TL + KDV fatura düzenlenmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 1.500,00  
159.10 Yurt İçi Nakliye Giderleri 1.500,00  
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi 270,00  
191.18 İndirilecek KDV 18% 270,00  
329 Diğer Ticari Borçlar   1.770,00
329.10 ABC Nakliye Firması   1.770,00
Yurt İçi Nakliye Giderleri / Ödemesini Gümrük Müşv. Firması Yaptı

 Gümrük Müşavirliği gümrükleme hizmet bedeli olarak 800,00 TL + KDV fatura düzenlemiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 800,00  
159.11 Gümrükleme Giderleri 800,00  
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi 144,00  
191.18 İndirilecek KDV 18% 144,00  
329 Diğer Ticari Borçlar   944,00
329.11 FREE Gümrük Müşv.   944,00
Gümrük Müşavirliği Hizmet Faturası

 Gümrük müşavirliği tarafından yapılan ödeme ve masraflar için Borç Dekontu teslim alınmıştır.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 190,00  
159.12 Tartı Giderleri 100,00  
159.13 Gözetim Muayene vb. Giderler 90,00  
329 Diğer Ticari Borçlar 1.770,00  
329.10 ABC Nakliye Firması 1.770,00  
329 Diğer Ticari Borçlar   1.960,00
329.11 FREE Gümrük Müşv.   1.960,00
Gümrük Müşavirliği Borç Dekontu

 Gümrük beyannamesine istinaden virman kayıtları yapılmıştır.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları   400.000,00
159.01 İthalat Sipariş Ödemesi XYZ Co Ltd.   400.000,00
320 Satıcılar 400.000,00  
320.01 XYZ Co. Ltd. 400.000,00  
Hesaplar Arası Virman / Verilen Sipariş Avansları Hs Virman
Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
153 Ticari Mallar 385.000,00  
153.01 Tic. Mal Alım 385.000,00  
320 Satıcılar   385.000,00
320.01 XYZ Co. Ltd.   385.000,00
Mal alım faturası 114.285,11 USD 3,3688 TL 

 Oluşan olumsuz kur farkı için kur farkı fişi düzenlenmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
159 Verilen Sipariş Avansları 15.000,00  
159.15 Kur Farkı 15.000,00  
320 Satıcılar   15.000,00
320.01 XYZ Co. Ltd.   15.000,00
İthalat Kur farkı fişi 

 İthalat işlemleri için gerçekleştirilen tüm gider ve harcamaların Ticari Mal hesabına devri

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
153 Ticari Mallar 110.490,00  
153.02 Ticari Mal Alış Maliyetleri 110.490,00  
159 Verilen Sipariş Avansları   110.490,00
159.02 Döviz Transferi Banka Masrafları   150,00
159.03 İthalat Sigorta Ödemesi   500,00
159.04 İthalat navlun Giderleri   25.000,00
159.05 İthalat Ardiye Giderleri   12.000,00
159.06 İthalat KKDF Giderleri   250,00
159.07 Gümrük Vergisi   40.000,00
159.08 Damga vergisi   100,00
159.09 Özel Tüketim Vergisi   15.000,00
159.10 Yurt İçi Nakliye Giderleri   1.500,00
159.11 Gümrükleme Giderleri   800,00
159.12 Tartı Giderleri   100,00
159.13 Gözetim Muayene vb. Giderler   90,00
159.15 Kur Farkı   15.000,00
İthalat işlemi mal maliyetleri virman 

  SMMM Eyüp Koç