Ticari Mal Peşin İthalat Muhasebe Kaydı Mal Maliyeti Virman

Ticari Mal Peşin İthalat Muhasebe Kaydı Mal Maliyeti Virman

İthalatçı Firma Faturasına istinaden 114.25,71 USD Bankadan Döviz transferi gerçekleştirilmiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 400.000,00  
159.01İthalat Sipariş Ödemesi XYZ Co Ltd. 400.000,00  
102Bankalar  400.000,00
İthalat Bedeli Döviz transferi 114.285,71 USD X 3,5000 TL

 Yapılan Döviz Transferi için 150,00 TL Banka Komisyon ve masraf bedeli ilgili banka hesabından kesilmiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 150,00  
159.02Döviz Transferi Banka Masrafları 150,00  
102Bankalar  150,00
Döviz transferi Banka Komisyon ve Masrafları

 Malın sigortası için poliçe bedeli olarak 500,00 TL ödenmiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 500,00  
159.03İthalat Sigorta Ödemesi 500,00  
102Bankalar  500,00
İthal Malın Nakliye Sigorta Ödemesi

 Navlun bedeli olarak 25.000,00 TL ödenmiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 25.000,00  
159.04İthalat navlun Giderleri 25.000,00  
102Bankalar  25.000,00
Navlun Ödemesi

 Ardiye giderleri olarak 12.000,00 TL ödenmiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 12.000,00  
159.05İthalat Ardiye Giderleri 12.000,00  
102Bankalar  12.000,00
Ardiye ödemesi

 250,00 TL KKDF ödenmiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 250,00  
159.06İthalat KKDF Giderleri 250,00  
102Bankalar  250,00
KKDF ödemesi

 İthalatla ilgili olarak gümrük vergisi Damga Vergisi Özel Tüketim vergisi ve KDV ödemeleri banka üzerinden yapılmıştır.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 55.100,00  
159.07Gümrük Vergisi 40.000,00  
159.08Damga vergisi 100,00  
159.09Özel Tüketim Vergisi 15.000,00  
191İndirilecek Katma Değer Vergisi 84.000,00  
191.18İndirilecek KDV 18% 72.000,00  
191.08İndirilecek KDV 8% 12.000,00  
102Bankalar  239.100,00
İthalat gümrük Ve KDV ödemesi

 ABC Nakliye firması yurtiçi nakliye bedeli olarak 1500,00 TL + KDV fatura düzenlenmiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 1.500,00  
159.10Yurt İçi Nakliye Giderleri 1.500,00  
191İndirilecek Katma Değer Vergisi 270,00  
191.18İndirilecek KDV 18% 270,00  
329Diğer Ticari Borçlar  1.770,00
329.10ABC Nakliye Firması  1.770,00
Yurt İçi Nakliye Giderleri / Ödemesini Gümrük Müşv. Firması Yaptı

 Gümrük Müşavirliği gümrükleme hizmet bedeli olarak 800,00 TL + KDV fatura düzenlemiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 800,00  
159.11Gümrükleme Giderleri 800,00  
191İndirilecek Katma Değer Vergisi 144,00  
191.18İndirilecek KDV 18% 144,00  
329Diğer Ticari Borçlar  944,00
329.11FREE Gümrük Müşv.  944,00
Gümrük Müşavirliği Hizmet Faturası

 Gümrük müşavirliği tarafından yapılan ödeme ve masraflar için Borç Dekontu teslim alınmıştır.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 190,00  
159.12Tartı Giderleri 100,00  
159.13Gözetim Muayene vb. Giderler 90,00  
329Diğer Ticari Borçlar 1.770,00  
329.10ABC Nakliye Firması 1.770,00  
329Diğer Ticari Borçlar  1.960,00
329.11FREE Gümrük Müşv.  1.960,00
Gümrük Müşavirliği Borç Dekontu

 Gümrük beyannamesine istinaden virman kayıtları yapılmıştır.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları  400.000,00
159.01İthalat Sipariş Ödemesi XYZ Co Ltd.  400.000,00
320Satıcılar 400.000,00  
320.01XYZ Co. Ltd. 400.000,00  
Hesaplar Arası Virman / Verilen Sipariş Avansları Hs Virman
Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
153Ticari Mallar 385.000,00  
153.01Tic. Mal Alım 385.000,00  
320Satıcılar  385.000,00
320.01XYZ Co. Ltd.  385.000,00
Mal alım faturası 114.285,11 USD 3,3688 TL 

 Oluşan olumsuz kur farkı için kur farkı fişi düzenlenmiştir.

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
159Verilen Sipariş Avansları 15.000,00  
159.15Kur Farkı 15.000,00  
320Satıcılar  15.000,00
320.01XYZ Co. Ltd.  15.000,00
İthalat Kur farkı fişi 

 İthalat işlemleri için gerçekleştirilen tüm gider ve harcamaların Ticari Mal hesabına devri

Hesap KoduHesap Açıklaması Borç Alacak
153Ticari Mallar 110.490,00  
153.02Ticari Mal Alış Maliyetleri 110.490,00  
159Verilen Sipariş Avansları  110.490,00
159.02Döviz Transferi Banka Masrafları  150,00
159.03İthalat Sigorta Ödemesi  500,00
159.04İthalat navlun Giderleri  25.000,00
159.05İthalat Ardiye Giderleri  12.000,00
159.06İthalat KKDF Giderleri  250,00
159.07Gümrük Vergisi  40.000,00
159.08Damga vergisi  100,00
159.09Özel Tüketim Vergisi  15.000,00
159.10Yurt İçi Nakliye Giderleri  1.500,00
159.11Gümrükleme Giderleri  800,00
159.12Tartı Giderleri  100,00
159.13Gözetim Muayene vb. Giderler  90,00
159.15Kur Farkı  15.000,00
İthalat işlemi mal maliyetleri virman 

  SMMM Eyüp Koç