Vergisiz Asgari Ücret

Vergisiz Asgari Ücret

  2016 Ocak ayından beri yıllık olarak belirlenmeye başlanan asgari ücret en son aralık 2018 de tespit edilmiş ve Ocak 2019 dan itibaren uygulamaya konulmuştur. Sabitlendiği o günden bu yana herhangi bir artış görmeyen asgari ücret, yıl içinde yüksek seyreden enflasyon ile gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde meydana gelen artışlar karşısında iyice değerini kaybetmiş adeta erimiştir.

  Hal böyleyken bu yılki Asgari ücret artışında sadece enflasyon oranının baz alınmasının yeterli görülmeyeceği ve artışın hissedilir bir oranda olması gerektiği düşüncesi alternatif durumları da tekrar gündeme getirerek daha 2019 Aralık gelmeden 2020 yılı asgari ücret ne kadar olacak tartışmalarının fitilini şimdiden ateşlemiş oldu.

  Asgari ücret artışında, işçi ve işverene sağlanacak muafiyetler, enflasyon ve dolaylı vergilere olan etkisi gibi daha birçok değişken bulunmakta birlikte asgari ücret tutarı üzerinden yapılan yasal kesintiler önemli bir yer tutmakta ve bu tartışmaların odağını oluşturmakta.

 Asgari Ücretten Yapılan Yasal Kesintiler;

SGK Prim ödemesi  15% 383,76 TL
Gelir Vergisi Tevkifatı  15% 326,20 TL
Damga Vergisi 0,00759% 19,42 TL

  Asgari ücrette Sosyal Güvenlik Kurumu Prim kesintileri, Gelir vergisi tevkifatı ve damga vergisi gibi toplamda 729,38 TL yasal kesinti uygulanmaktadır.

  Burada uygulanan SGK Prim kesintileri ve damga vergisi dışında kalan ve şuan kısmen uygulanan gelir vergisi tevkifat tutarının, asgari ücretten ve asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete denk gelen kısımlarının muaf tutulması ile çalışana ilave katkı sağlanacağı açıktır.

  Yukarıda belirttiğim üzere hali hazırda AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması ile zaten kısmen uygulanan gelir vergisinin tamamından vazgeçilmesi ile 2019 yılı için asgari ücret tutarı düşünüldüğünde bu 134,32 TL ye kadar bir artış anlamına geliyor.

 Kimden ne kadar Gelir vergisi alınıyor;

ASGARİ ÜCRET NET GELİR VERGİSİ TEVKİFAT TABLOSU
Çalışan Medeni Durum Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı  ( AGİ )
Asgari Geçim İndirimi
Kalan
Gelir Vergisi
Bekar 326,20 191,88 134,32
Evli eşi çalışan 326,20 191,88 134,32
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 326,20 220,66 105,54
Evli eşi çalışmayan 326,20 230,26 95,94
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 326,20 249,44 76,76
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 326,20 259,04 67,16
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 326,20 287,82 38,38
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 326,20 287,82 38,38
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 326,20 307,01 19,19
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,20 326,20 0,00
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20 326,20 0,00
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20 326,20 0,00
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,20 326,20 0,00

  Tablodan da anlaşılacağı üzere AGİ den sonra kalan gelir vergisi kesintisi çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişmekle birlikte bazı durumlarda zaten hiç alınmıyorken diğer durumlarda 19,19 TL ile 134,32 TL arasında tahsil edilmekte.

  2020 yılı için ise tahmini en az %15 enflasyon oranında yapılacak zam ile birlikte nette 275,00 TL artışın yanında muaf tutulacak gelir vergisi kesintisi ile çalışana ilave AGİ ile birlikte 375,00 TL ye kadar toplamda ise 650,0 TL ye kadar artış sağlanmış olacaktır.

  Çıkarılacak yasa ile Asgari ücret ve asgari ücret üzeri maaşlarda asgari ücrete denk gelen kısmın Gelir vergisinden muaf olması sağlanabileceği gibi mevcut uygulamadaki Asgari geçim indirimi tutarının hesabında matrahın asgari ücrete yükseltilmesiyle de bu mümkün kılınabilir.

  Ülke genelinde On dokuz buçuk milyondan fazla çalışan olduğu düşünüldüğünde, vergi gelirleri içinde hatırı sayılır bu vergi kaleminden vazgeçilir mi bilinmez ama yeni asgari ücret döneminde başta Türk-İş ve DİSK gibi sendikalar başta olmak üzere birçok kuruluşun bu konuyu gündemde tutacağı açık.

1e1 Muhasebe.Com / SMMM Eyüp Koç